Aan de Steenmolenbeekwegel in Woumen komt er in de nabijheid van de Iepersteenweg een nieuwe woonwijk.  Voor schepen Bieke Moerman, die het project voorstelde op de laatste gemeenteraad van de vorige bestuursperiode, heeft dit project een goede ligging in het centrum van Woumen.  Een dorp dat ook heel wat faciliteiten als een slager, verschillende bakkers, een dorpswinkel en een apotheek biedt voor de nieuwe inwoners.  Daarenboven ligt het op fietsafstand van Diksmuide.  Verder worden met deze nieuwe woonwijk ook geen nieuwe gronden in het buitengebied aangesneden, het is immers een inbreidingsproject.  Voor schepen Moerman investeert Diksmuide daarmee in betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor haar inwoners.  Op termijn zal deze nieuwe woonwijk bijna 100 huizen tellen.

Het is de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel die voor deze nieuwe woonwijk een wedstrijd heeft uitgeschreven.  Dit heeft geresulteerd in een woonwijk met 46 huurwoningen en 10 koopwoningen.  Ze krijgen elk een individuele carport.  Verder zijn er ook verschillende type-woningen : met 2, 3 of 4 slaapkamers en woningen die bestemd zijn voor rolstoelgebruikers.  Verder zijn er ook gegroepeerde parkeerzones om 52 wagens te stallen en er zijn aaneenhangende groenzones met speel- en sportweefsel en ontmoetingsplekjes.  Wel zal het project niet in 1 keer gebouwd worden maar wel in fases.  Tijdens de gemeenteraad van december heeft Diksmuide alvast beslist om de zones van gesubsidieerde infrastructuur met de straten over te nemen als openbaar domein.
Tenslotte is er ook al een doorsteek voorzien naar een onderliggend perceel dat De Mandel ook wil aankopen.  Daar wil ze in de verre toekomst ook nog eens 30 huur- en 8 betaalbare koopwoningen bouwen.  Als dit allemaal gerealiseerd is, dan zal deze nieuwe Woumense woonwijk 94 nieuwe huizen tellen. (DLD)