De plannen voor een fietspad in de Schoorbakkestraat in Pervijze (foto archief 2009) bestaan al zowat tien jaar.  En toch is het nog steeds wachten op de eerste spadesteek.  Maar tijdens de laatste stuiptrekkingen van deze bestuursperiode plant Diksmuide dan toch nog de start van de aanleg van dit fietspad dat de Schoorbakkebrug met Pervijze-dorp moet verbinden.  Maar toch wordt het maar een halve hoera want in een eerste fase komt er slechts een fietspad tussen Schoorbakkebrug en de Stuivekenskerkestraat.  Voor de rest is het wachten tot minstens … 2021.  Dit Pervijs fietspad kent dan ook veel meer dan een zogenaamde olifantendracht.

In de Schoorbakkestraat wordt een tweerichtingsfietspad voorzien aan de noordzijde.  Dat zou moeten starten aan de Schoorbakkebrug en aansluiten met de Frontzate aan het voormalig station van Pervijze.  Om dit project maximaal gesubsidieerd te krijgen werd uiteindelijk besloten om dit fietspad-wagonnetje te koppelen aan de grootschalige rioleringswerken die voorzien worden in het dorp van Pervijze.  De aanvang daarvan was immers voorzien in 2017.  Maar volgens mobiliteitsschepen Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) werden er budgettaire verschuivingen gedaan door de Vlaamse Overheid waardoor deze werken uitgesteld worden tot in minstens 2021  Maar hierdoor dreigt Diksmuide wel haar fietspadsubsidies bij de Vlaamse Overheid te verliezen.  Daarom wordt nu geopteerd om dit fietspaddossier in twee delen te splitsen.

Volgens schepen Vanlerberghe wordt het eerste deel tussen de Schoorbakkebrug en de Stuivekenskerke onmiddellijk uitgevoerd.  Daarbij worden 3 projecten gekoppeld.  Naast de aanleg van het fietspad door Diksmuide met subsidies van de Vlaamse Overheid, wordt er ook door Fluvius, het nutsbedrijf dat ontstond uit de fusie tussen Infrax en Eandis, een parallel rioolproject uitgevoerd.  Verder wordt er ook een structureel onderhoud voorzien van deze gewestweg.  Hiervoor heeft het bevoegd Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) echter op vandaag ook al geen fondsen.  Vandaar dat Diksmuide dit zal pré-financieren.  Voor dit eerste deel is de omgevingsvergunning aangevraagd. De aanbesteding zelf is voorzien in het voorjaar van 2019.

Het tweede deel van dit fietspad, tussen de Stuivekenskerkestraat en de Frontzate, zal dus later uitgevoerd worden.  Schepen Vanlerberghe verwacht dat dit wel zal kunnen gecombineerd worden met de rioleringswerken in het dorp waarbij het water gravitair zal afwateren richting dorp vanaf de Stuivekenskerkestraat.  Dit deel van het fietspad samen met het eerste deel uitvoeren zou betekenen dat er moet geïnvesteerd worden in een dure waterpomp die op termijn dan overbodig zou worden. Vandaar de optie om dit deel later uit te voeren. (DLD)