Zondag nam de Diksmuidse arrondissementele Landbouwcomice afscheid van haar secretaris-schatbewaarder Geert Sanders.  Hij heeft zich volgens voorzitter Raf Goemaere gedurende 26 jaar met hart en ziel ingezet voor deze, door het ministerie van landbouw, als enige neutrale erkende landbouworganisatie.  Geert Sanders wil de fakkel doorgeven aan de volgende generatie.  Voortaan neemt Lieve Roose de taak van schatbewaarder op zich, Mieke Goemaere wordt de secretaris.

Het Landbouwcomice speelt een niet onbelangrijke rol in het Diksmuids landbouwleven.  Ze telt dan ook bijna 300 leden en daarvan kwamen er zondag 159 afgezakt naar OC Ingelram voor het jaarlijks ledenfeest.  En bij die gelegenheid werd Geert Sanders op passende wijze uitgewuifd.  Als varkensboer kreeg hij dan ook nog eens een mooi cadeau : een stenen varken die zijn plaatsje zal krijgen op de hoeve Sanders.  Voor voorzitter Raf Goemaere, die jarenlang mocht samenwerken met Geert Sanders, viel het afscheid zwaar maar hij vond het toch goed dat de jeugd de fakkel overneemt.  En dat de toekomst voor het landbouwcomice als neurtrale organisatie naast Boerenbond en het ABS, het Algemeen Boerensyndicaat, er veelbelovend uitziet, mag tenslotte ook nog blijken uit het stijgend aantal aanwezigen voor het jaarlijks ledenfeest. (DLD)