Tot vorig jaar was er tweewekelijks een GFT-ophaling voor groenten-, fruit- en tuinafval die op vrijdag gebeurde op het hele grondgebied van Diksmuide.  Maar sinds 1 januari komen de GFT-vrachtwagens wekelijks naar Diksmuide waarbij evenwel beurtelings zone 1 (centrum Diksmuide, Esen Woumen) en zone 2 (alle overige gemeenten) worden aangedaan.  Hierdoor krijgt iedere zone nog steeds tweewekelijks een GFT-ophaling.  Toch zorgt deze herschikking voor een wijziging voor de gebruikers want restaurants kunnen hierdoor voortaan, zowel in zone 1 als in zone 2, wekelijks hun GFT laten ophalen.  Volgens bevoegd schepen Kurt Vanlerberghe, die in afwachting van de aanstelling van het nieuw schepencollege nog dit mandaat vervult, werd vastgesteld dat vroeger de horeca niet participeerde in de tweewekelijkse ophaling door de hoeveelheden enerzijds en anderzijds stank- en hinderproblemen door de te lange tussentijd van twee weken tussen twee ophaalbeurten.  Vandaar dat de afvalintercommunale IVVO een project heeft opgestart om de horeca te laten participeren.  Volgens schepen Vanlerberghe is dit één van de redenen waarom de ophaling, net als de huisvuil- en PMD-ophaling, is opgesplitst in 2 zones.  De meerkost is voor Diksmuide verwaarloosbaar.  Dat zal dan ook vooralsnog niet leiden tot een verhoging van de tarieven voor de ophaling.
Verder kan voortaan ook meer meegegeven worden bi de GFT-ophaling.  Voortaan mag volgend afval in de GFT-bak:
vlees, vis- en schaaldierresten (uitgezonderd mossel- en oesterschelpen)
vaste zuivelresten (kaasresten), eieren en eierschalen
keukenafval
papier- en kartonverpakkingen van etensresten (bijvoorbeeld broodzakken, frietbakjes en taartdozen)
koffiefilters, koffiedik en theebladeren
mest van huisdieren als cavia, hamster, konijn, … , zij het in beperkte mate. (DLD)