Op 1 december ging de deur van het Diksmuids vredegerecht officieel en definitief dicht. In praktijk betekent dit dat vanaf vandaag de wekelijkse zittingen ten gronde op maandag er niet meer zullen doorgaan. Vanaf woensdag kan men ook voor de verzoeningsbijeenkomsten niet meer terecht in de Koning Albertstraat.  Maar ook voor de zogenaamde juridische eerste hulp dreigt Diksmuide nu op zijn honger te blijven zitten.  Op de voorbije gemeenteraad kon echter vernomen dat er in Diksmuide dan toch zal gekeken worden om ter plaatse nog juridische bijstand te kunnen krijgen.

Voor Jan Van Acker (Idee Diksmuide) was het vredegerecht niet alleen de plaats waar er recht werd gesproken maar ook een plaats, een soort buffer, waar mensen van Diksmuide terecht konden voor zogenaamde juridische eerste hulp. Maar door de sluiting van het vredegerecht zal ook dit wegvallen.  Hierdoor dreigt Diksmuide op dat vlak in een impasse te raken.  Er is wel mogelijkheid tot juridisch advies in Veurne via het justitiehuis en ook het OCMW verleent eerstelijns juridische bijstand maar gezien dit gebeurt zonder de aanwezigheid van een advocaat gebeurt dit volgens het raadslid niet op een wettelijke manier.  Vandaar dat maandagavond tijdens de gemeenteraad de vraag werd gesteld aan het Diksmuids stadsbestuur om te zorgen dat men in Diksmuide nog altijd juridische bijstand kan krijgen.  Volgens Jan Van Acker moet dit kunnen gebeuren door tussenkomst van advocaten die betaald worden door de federale overheidsdienst justitie.  Maar voor deze eerstelijnsbijstand zou Diksmuide wel een lokaal ter beschikking moeten stellen gezien de gebouwen van het vredegerecht hiervoor niet meer bruikbaar zijn.

Volgens Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) is er op vandaag vanuit het OCMW wel een proefproject rond schuldbemiddeling.  Verder zal inderdaad op de suggestie van raadslid Van Acker worden ingegaan en zal men een lokaal ter beschikking stellen voor de organisatie van eerstelijnsbijstand.
Voor de zittingen van het Vredegerecht zelf zullen Diksmuidelingen voortaan naar het gerechtsgebouw in Veurne moeten gaan.  Na het verdwijnen van het belastingskantoor en de diensten van Wegen en Verkeer is dit, met de sluiting van het vredegerecht, de derde centrumfunctie die in korte tijd verdwijnt uit Diksmuide. (DLD)