Komend weekend mag deelgemeente Kaaskerke Diksmuides kermistrein op gang trekken.  Op zaterdag 15 juni is er de intussen al 29ste reuzebarbecue waarvoor eens te meer honderden zullen aanschuiven, zowel van Kaaskerke zelf als van buiten de dorpsgrenzen. Hiermee toont Kaaskerke dat dit dorp nog altijd leeft. Daarnaast is er op donderdag 20 juni de kermis koekenkaarting in herberg De Bajo, de herberg aan de Dodengang.

Er is altijd een pak volk voor de Kaaskerkse barbecue op kermiszaterdag.  En hiermee onderstrepen niet alleen de Kaaskerkenaars zelf, maar ook velen van buiten de dorpsgrenzen, de identiteit van Kaaskerke.  En dat dit vaak een gevoelig onderwerp is bleek onlangs nog toen het bewonersplatform wilde benadrukken dat het nieuw provinciedomein IJzerboomgaard wel degelijk in Kaaskerke ligt waar er nochtans steevast over het provinciedomein in Diksmuide wordt gesproken.  Maar niet alleen de provinciale overheid vergeet weleens de Kaaskerkse identiteit, ook het Diksmuids stadsbestuur gaat voorbij aan de Kaaskerkse dorpskom.  Want waar in iedere Diksmuidse deelgemeente het witte agglomeratiebord, dat de zone afbakent waar 50 kilometer per uur mag gereden worden, de naam van de respectievelijke deelgemeente vermeldt, krijgen automobilisten die de dorpskom van Kaaskerke binnen rijden de naam van … Diksmuide (foto) te zien op het agglomeratiebord.  In Vladslo is dit zelfs enkel de naam van het dorp.  Maar in Kaaskerke kan dit dus niet.  Er is dan ook nog werk aan de winkel, wil men de identiteit van de Kaaskerkenaars respecteren. Komend weekend toont alvast Kaaskerke zelf dat ze nog steeds leeft.
Op zaterdag 15 juni is er dus de reuzebarbecue waarvoor men vanaf 18.30 uur terecht kan in de loods van Voeders Biervlet aan de Wagenmakerijstraat.  Volwassenen betalen hiervoor 15 euro, voor kinderen is dat 8 euro.  En in deze deelnameprijs is een drankje inbegrepen.  Daarnaast zijn er ook kinderanimatie en springkastelen voorzien.  De organisatie is in handen van de feestcommissie van Kaaskerke en de Gezinsbond van de afdelingen Kaaskerke en Driekapellen.  Wie mee wil aanschuiven kan digitaal zijn kaarten bestellen.  Hiervoor klik hier.
Op donderdag 20 juni kunnen de Kaaskerkenaars en hun sympathisanten dan vanaf 18 uur met de feestcommissie een kaartje gaan leggen in herberg De Bajo aan de IJzerdijk 62. (DLD)