In de woonstraten van de Mandelwijk en de wijk Oostvesten is een operatie “ontharden” bezig in het kader van Diksmuides klimaatplan. Daarvoor worden de voetpaden er uitgebroken. En dat leidt vaak tot heel wat onbegrip en ongenoegen bij de bewoners. Maar intussen worden er in Diksmuides jongste woonproject, de Tuinwijkverkaveling, honderden meters nieuwe voetpaden gelegd.  Of hoe in Diksmuide het ontharden lijkt te gebeuren met twee maten en twee gewichten.   Op een verklaring voor deze, op het eerste zicht, tegenstrijdigheid, is het nog wachten. 

Eind april was er nog luid protest bij de bewoners van het Fernande Verstraeteplein (klik hier) die door het stadsbestuur verwittigd werden dat het enige voetpad, dat nog restte in hun straat, zou uitgebroken worden. En dat protest is niet in dovemansoren gevallen. De specifieke omstandigheden van de straat, met het speelplein aan de zijde van het reeds uitgebroken voetpad, hebben volgens schepen Marc Deprez het stadsbestuur laten besluiten dat het nog bestaand voetpad er mocht blijven liggen. Maar intussen zijn er al veel meer voetpaden uitgebroken in deze verkaveling. Volgens de schepen gebeurt dit evenwel enkel in doodlopende woonstraten waar de impact voor de bewoners kleiner is.
In de jongste verkavelingen, als de Graanwijk, werden dan weer bij de aanleg geen voetpaden meer gelegd. Al gebeurde dat niet alleen in de doodlopende straten. Maar de zone waar de bovengrond van de nutsleidingen vaak overloopt in de voortuinen, blijft nog steeds openbaar domein, ook al moeten deze stroken niet onderhouden worden door dat openbaar bestuur, wel door de bewoners.

Desondanks moet men bij tijdelijk gebruik van deze voetpadvrije strook, de bewoners nog steeds een aanvraag indienen en betalen voor de ingebruikname van dit stukje door hen onderhouden openbaar domein. Zoniet krijgt men een gasboete in de brievenbus. En ook dat zorgt voor ongenoegen en onbegrip.
En dat onbegrip is er nu ook bij bezoekers van de nieuwe Tuinwijkverkaveling. Daar blijkt Diksmuides onthardingsoperaties geen vervolg meer te krijgen, er worden tientallen meters nieuwe voetpaden aangelegd. Maar volgens schepen Marc Deprez valt dit buiten de verantwoordelijkheid van Diksmudie, het openbaar domein van deze verkaveling is immers nog niet overgedragen aan de stad.
Maar ook de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) die deze verkaveling ontwikkelt is, althans volgens haar website voorstander om beton, tegels en andere verhardingen om te zetten in groen. Maar dus niet in de Tuinwijkverkaveling.
Of hoe het ontharden in Diksmuide gebeurt met 2 maten en 2 gewichten. (DLD)