Het aanbod van het openbaar vervoer op het platteland is dermate afgebouwd dat er moet gezocht worden naar alternatieven. Diksmuide pakt nu uit met Mee-Rij-Bankjes, een moderne variant op het liften. De eerste exemplaren zijn verschenen in Oostkerke, Lampernisse en de Ijzerlaan in het centrum. Hiermee kunnen de plattelandsbewoners meerijden met passerende automobilisten die enkele plaatsen vrij hebben in hun auto. Deze bankjes zijn een primeur voor Vlaanderen en Diksmuide haalde haar mosterd in Duitsland waar er reeds gelijkaardige dergelijke initiatieven zijn.

De drie bankjes staan in Lampernisse bij de Visserkskapel aan de Visserstraat, in Oostkerke op het Sint-Veerleplein en in de IJzerlaan ter hoogte van de Kringwinkel. Wie erop plaats neemt maakt duidelijk dat hij naar het centrum, dan wel terug richting Oostkerke of Lampernisse wil. Een passerende automobilist, al dan niet dorpsbewoner, kan wie plaats neemt op deze bank een zitje aanbieden in zijn auto. Een duim hoeft niet, het bankje verduidelijkt de liftvraag. Het bankje is verder uitgerust met een overkapping. Het beschermt niet alleen tegen de regen maar toont meteen ook aan dat het geen gewoon bankje is maar een Mee-Rij-Bankje. Tenslotte zorgen deze bankjes ook dat de drempel voor zowel de reiziger als voor de chauffeur kleiner is. Maar uiteindelijk zullen het dorpsgemeenschappen zelf zijn die het systeem zullen moeten dragen, promoten en het gebruik zullen in stand houden.

Hoewel het sociaal weefsel in kleinere dorpsgemeenschappen als Oostkerke en Lampernisse – waar iedereen elkaar kent – doorgaans vrij sterk is, nodigt dit extra mobiliteitsaanbod uit om nog meer sociale contacten te leggen. Want volgens burgemeester Lies Laridon is wonen in Diksmuides landelijke Westhoek weliswaar heerlijk maar nog leuker als men nog mobiel bent ook.
Maar er zijn ook enkele spelregels. Zo zijn allereerst de ritten gratis, ze zijn een vriendschapsdienst. Verder mogen kinderen, jonger dan 14 jaar, enkel reizen met een meerderjarige begeleider. Jongeren tussen 14 en 18 jaar kunnen dan weer gebruik maken van dit bankje mits de toestemming van hun ouders.
Het project van de Mee-Rij-bankjes kostte 5.800 euro. Maar Diksmuide kon rekenen op 2.900 euro Europese steun via het plattelandsfonds Leader. (DLD)