Tijdens de jongste gemeenteraad had burgemeester Lies Laridon nog aangekondigd dat de werken voor de realisatie van de stationsparking zouden starten in september van dit jaar. Maar deze timing wordt nu bijgesteld : de eerste spadesteek is voorzien in het voorjaar van 2024. Reden is dat spoorwegbeheerder Infrabel de aannemingsovereenkomst nog eens technisch wil nazien. Voor burgemeester Lies Laridon is dit beperkt uitstel bijkomstig, vooral belangrijk is het voor haar dat dit voor Diksmuide belangrijkste project van deze bestuursperiode toch kan starten. Maar door dit uitstel zal wellicht de slotfactuur van het project pas op de Diksmuidse raadstafel komen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.

Na de heraanleg van de busstelplaats op het Burggraaf Fredericqplein en de herinrichting van de Bortierlaan is dit de derde fase van de vernieuwing van de stationsomgeving. Allereerst komt er een pendelparking voor 160 voertuigen. Deze wordt voorzien van elektrische laadpalen en een veilige in- en uitrit naar de Esenweg via de kleinhandelszone. Er komt ook een fietstunnel aan het einde van de busstelplaats naast de fietsenstalling. Deze zal aan de overzijde van de sporen aansluiting geven op de fietssnelweg F35 waarvan de plannen voor het gedeelte tot Kortemark in opmaak zijn. Tenslotte komt er nog een groene fiets- en wandelverbinding langs de spoorlijn die ook zal aansluiten op de fietssnelweg F35 en het vestingspark. De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2024 en de plaatsing van de fietstunnel komt tijdens het weekend van 7 tot 10 juni 2024. Dan wordt het treinverkeer onderbroken.

Aan deze werken hangt een prijskaartje van 4.860.000 euro, wat heel wat hoger is dan het initieel in het meerjarenplan voorzien bedrag van 3 miljoen euro. Diksmuide, die instaat voor de omgevingswerken en het fietspad, betaalt hiervan 1,3 miljoen euro. Wel zal Diksmuide zowel de factuur voor de parking, die 785.000 euro bedraagt en deze voor de fietstunnel en de stelplaats van 2,76 miljoen euro voorschieten. Deze zullen achteraf moeten gerecupereerd worden van respectievelijk de NMBS en Infrabel. Mogelijks dat bij die gelegenheid ook de gemiste subsidies boven water zullen komen en de vraag, wie hiervoor zal opdraaien. Reden waarom de Diksmuidse oppositie kritisch kijkt naar dit dossier, niet omwille van de investering op zich, wel omwille van de onduidelijke impact op de stadskas. Overigens zijn er hierrond vanavond op de gemeenteraad opnieuw vragen voorzien. (DLD)