Wie een volledig elektrische auto heeft, zelf geen eigen parkeermogelijkheid heeft om zelf een laadpunt te installeren, een aanvraag verenigbaar is met de parkeerregels die er gelden en geen publiek laadpunt heeft in een straal van 250 rond zijn woning, kan bij de Vlaamse overheid zelf een publieke laadpaal aanvragen. Deze investeert immers de komende jaren in publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein. Ook ondernemingen kunnen hiervoor in aanmerking komen, in zoverre ook zij voldoen aan de voorwaarden. Voor meer info over deze aanvraag : klik hier. (DLD)