Aan de dagorde van de Diksmuidse gemeenteraad, die op maandag 25 maart vanaf 20 uur doorgaat in de gotische zaal van het stadhuis, heeft Vlaams Belang-raadslid Johan Desender een punt laten toevoegen : drugsproblematiek, criminaliteit en jeugdbende(s) in Diksmuide. Hij doet dit omdat de Diksmuidelingen klagen dat het niet meer veilig is in hun stad, men wordt er lastig gevallen door jongeren. En dat zijn volgens het raadslid vooral jongeren van het donkere type. Hiermee plaatst Vlaams Belang meteen ook het migratie-thema op de dagorde van de Diksmuidse gemeenteraad.

Rondhangende groepjes jongeren die mensen lastig vallen en dealen. Nog volgens raadslid Desender horen geweld, drugs en vandalisme niet thuis in Diksmuide. Hij wil dan ook aan het stadsbestuur vragen wat ze wil doen om de inwoners en de jeugd opnieuw een veilig gevoel en een aangename stad te geven. Met het aanhalen van de mensen van het donkere type brengt het raadslid meteen ook het migratiethema naar de Diksmuidse raadzaal. Het is dan ook uitkijken naar de reactie van de andere fracties en in het bijzonder naar deze van cd&v. Zij wenst immers als Team8600-partij, de naam waarmee ze naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt, nog geen afstand te nemen van Vlaams Belang. Een beslissing of ze samen met hen tijdens de volgende legislatuur wil besturen, wil ze pas nemen na de stembusslag.

Ook N-VA-raadslid Koen Coupillie wil de drugsproblematiek bespreken, naast het gebruik van de stedelijke website voor publicaties van belangrijke berichten. Dat laatste doet hij naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het natuurbeheerplan dat vorige maand in stilte dreigde te passeren wegens bijna niet gezien. Zijn partijgenoot Bert Laridon heeft dan weer vragen bij de aanpak van het recycleren van piepschuim op het recyclagepark. Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe wil tenslotte ook de trajectcontroles, zowel de nieuwe in het centrum, als de onwerkbare in de dorpen van Esen en Woumen bespreken. Het stadsbestuur legt zelf een motie voor tegen het voorstel van de Vlaamse regering om digitaal statiegeld ook via extra vuilnisbakken op het openbaar domein te laten verlopen. Voor de volledige dagorde : klik hier. (DLD)