Het Pervijs provincieraadslid Luc Coupillie (foto links), die ondermeer de landbouwdossiers opvolgt, vraagt met aandrang aan de Vlaamse regering om dit jaar in de natte gebieden de verplichting om vanggewassen in te zaaien te schrappen. Vooral in de Westhoek is de situatie dramatisch. Zonder schrapping dreigt immers voor de getroffen landbouwers niet alleen een economisch verlies maar ook de mogelijke boetes van de Mestbank. De vraag werd overgemaakt aan het kabinet van bevoegd minister Zuhal Demir (foto tweede van links). Het is nu uitkijken of de landbouwers een positief antwoord krijgen.

“We krijgen heel wat reacties van landbouwers uit de Westhoek die stellen dat door de slechte weersomstandigheden het onmogelijk is om vanggewassen in te zaaien tegen eind november. Dat moet gebeuren na het rooien van niet-vroege aardappelen of maïs. Maar nog heel wat aardappelen moeten nog gerooid worden. Wellicht zijn deze verloren want honderden hectaren aardappelen zullen zelfs niet gerooid kunnen worden.” zo vernemen we van Pervijzenaar Luc Coupillie. De overheid moet dan ook volgens hem dit jaar de verplichting om vanggewassen te zaaien schrappen.

Nog volgens het Diksmuids provincieraadslid hangen de mogelijke boetes die vasthangen aan het niet realiseren van het doelareaal als een molensteen rond de nek van de landbouwers. Deze boetes komen dan ook nog eens bovenop het economisch verlies dat de landbouwers nu al lijden door de verloren oogst. De boetes zijn volgens Luc Coupillie niet min en dit weegt dan ook op de mentale gezondheid van de landbouwers. Hij meent dan ook dat de schrapping van deze verplichting gerechtvaardigd is, de Westhoek bevindt zich immers in een overmachtssituatie. (DLD)