De voorbije maanden heeft Idee2006 3.270 handtekeningen verzameld om een referendum voor een publieke parking onder de Boterhalle af te dwingen als oplossing voor het langparkeren in het centrum.  Naar de letter van het decreet moet men in een stad als Diksmuide, die tussen de 15.000 en 30.000 inwoners telt, hiervoor minstens 3.000 geldige handtekeningen voorleggen.  De voorbije dagen hebben zich volgens Idee2006 8 ambtenaren over de ingediende formulieren gebogen en een speciaal inderhaast aangekocht computerprogramma vergeleek de handtekeningen met de officiële op de identiteitskaart.  Maar waar Idee2006 met 3.270 handtekeningen meende met bijna 10% overschot voldoende marge te hebben, was het een donderslag bij heldere hemel toen ze begin deze week te horen kreeg dat er 275 handtekeningen verworpen werden, slechts 2.995 formulieren werden goedgekeurd, Idee2006 heeft 5 handtekeningen te weinig.  Naar de letter te weinig.  Maar op een haar na 3.000 handtekeningen moet volgens Idee2006 toch volgens de geest van het decreet voldoende zijn.  Het schepencollege kon nog steeds aan de gemeenteraad voorstellen om alsnog een referendum te organiseren.  Maar Diksmuide wil daarop niet ingaan, het stadsbestuur buist dan ook Idee2006 voor haar referendum-examen.  Toch zal men volgens burgemeester Laridon wel degelijk rekening houden met dit signaal.

Voor Marc Deprez (Idee2006) is Diksmuide duidelijk van slechte wil.  Vooral over de handtekeningencontrole heeft hij zijn twijfels.  Deur aan deur handtekeningen ophalen zorgt niet voor dezelfde keurige omstandigheid als het plaatsen van een handtekening op het aanvraagformulier van de identiteitskaart.  Daarnaast vindt hij het bedroevend dat Diksmuide zich verschuilt achter het decreet om het referendum naar de prullenmand te verwijzen voor 5 zogenaamde ontbrekende handtekeningen.  Idee2006 had bijlange nog niet alle huizen bereikt en kon er dan ook nog een pak meer verzamelen, maar een tweede kans werd haar ook niet gegund.
Voor Jan Van Acker (Idee2006) is deze beslissing duidelijk een zeer slecht signaal vanuit de politiek naar de burger.  De verzamelde handtekeningen, die nagenoeg een derde van het kiespubliek vertegenwoordigt waarbij er getekend werd over partijgrenzen heen, toont aan dat er een draagvlak is voor een referendum in Diksmuide.  Dit nu afwijzen is niet alleen het negeren van de wil van 3.000 Diksmuidelingen, het is voor hem ook een blaam voor de politiek.
Voor Katleen Winne (Idee2006) is het reeds lang duidelijk: Diksmuide zal alles uit de kast halen om een referendum te vermijden.  Het past bij haar dictatoriaal bestuur, aldus Katleen Winne die de harde woorden niet schuwt. Had men 3.500 handtekeningen overhandigd, dat had men ongetwijfeld 505 slechte formulieren gevonden, aldus nog Katleen Winne.  En daarnaast had Idee2006 nog 700 bijkomende handtekeningen verzameld bij de handelaars. Maar omdat ze niet op de juiste formulieren waren geplaatst, werden deze allemaal geweigerd.  Kortom, Idee2006 verzamelde veel meer handtekeningen dan dat de grootste partij in Diksmuide bij de jongste verkiezingen kiezers had.  Maar toch negeert Diksmuide ze.
Idee2006-voorzitter Claude Vindevogel onderstreept op zijn beurt nog eens het enorme draagvlak dat men heeft gevonden in Diksmuide voor dit referendum, een pak inwoners die vindt dat het wel belangrijk is dat men in een kleine stad als Diksmuide een bereikbaar centrum heeft.

Idee2006 zal volgende week beslissen welke stappen ze nog wil en zal zetten.  Ze wil alvast de beroepsprocedure opstarten.  Daarnaast overweegt ze ook opnieuw handtekeningen te gaan verzamelen.  Want wie tekende, moet door deze beslissing van het stadsbestuur nu wel zeer ontgoocheld zijn, men is er dan ook van overtuigd spoedig opnieuw en nog veel meer handtekeningen te kunnen verzamelen.  Tenslotte wordt deze beslissing van het stadsbestuur door haar als een oorlogsverklaring onthaald.  Het schepencollege heeft steeds gevraagd aan de Diksmuidse oppositie constructief mee te werken, maar nu blijkt dat de liefde zeker niet wederzijds is.  Ook Idee2006 zal en moet het dan ook voortaan heel hard spelen.  Jan Van Acker is er tenslotte van overtuigd dat, met of zonder referendum, zijn partij dan toch zijn doel zal bereiken, en dat is een oplossing vinden voor het langparkeren in het centrum.

In een reactie stelt burgemeester Lies Laridon (CD&V) dat wat voorzien is in het decreet omtrent het referendum door de administratie en het schepencollege welwillend is toegepast. De ingebrachte formulieren zijn volgens haar met de ruimste interpretatiemogelijkheid van het decreet nagezien. Daarbij kon enkel maar vastgesteld worden dat de kaap van 3.000 handtekeningen die volgens het decreet nodig is niet gehaald werd.
Maar dat er geen referendum is, betekent voor haar niet dat er geen rekening zal gehouden worden met het signaal dat de burgers via deze actie gegeven hebben. De meerderheid heeft sowieso gezegd dat na 6 maanden het parkeerbeleid zou geëvalueerd worden. Bij deze evaluatie zal men dan ook dit signaal in overweging nemen net zoals de reactie van individuen en belangengroepen en de objectieve gegevens van de telling van de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen. Deze evaluatie zal heel binnenkort gebeuren aangezien op 1 maart de vooropgestelde periode van 6 maanden bereikt is. (DLD)