De spreekwoordelijke visvijver waaruit het Rode Kruis van Diksmuide nieuwe leden kan halen, wordt alsmaar kleiner. Dat was te horen van woordvoerder Danny Lonneville op de jaarlijkse brevetuitreiking op het Diksmuids stadhuis. Om een goede werking te kunnen blijven garanderen tegenover de Diksmuidelingen, is een groot aantal vrijwilligers nodig. Maar deze laatsten komen en gaan wanneer ze willen. En bij het Diksmuids Rode Kruis stelde men intussen een dalende interesse voor de cursus EHBO vast waardoor de vrij gekomen plaatsen moeilijker ingevuld raken. Vorig jaar mocht men slechts 3 nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Intussen zorgen de plaatselijke Rode Kruis-mensen er wel voor dat Diksmuide een hartveilige plaats is om wonen.

Tijdens het voorbije jaar werden een aantal thema-lessen hartveilig gegeven voor 120 personeelsleden van de stadsdiensten en WZC Yserheem. En ook verenigingen hadden interesse voor cursussen reanimatie en defibrilatie. Hierdoor mag binnenkort de Gezinsbond hun hartveilig label in ontvangst nemen. Tijdens de ontvangst werden ook brevetten EHBO en helper uitgereikt aan Marian Catteeuw, Lore Aricks, Tessa Cilin, Cindy David, Mandy Denof, Matthew Lannoye, Griet Stragier, Matts Van Gampelaere, Sofie Van Poecke, Gylayna Vandaele en Arne Zoete.
Intussen is er bij het Rode Kruis ook ongerustheid rond haar huisvesting. Op vandaag gebruiken ze lokalen in OC Sint-Sebastiaan.

Maar volgens burgemeester Lies Laridon kan het Rode Kruis er alvast blijven tot de politie er in 2025 vertrekt. En daarna zal er voor het Rode Kruis zeker een oplossing gevonden worden, de burgemeester verzekerde het Rode Kruis dat ze niet op straat komt. Schepen van volksgezondheid Katleen Winne dankte op haar beurt het Rode Kruis voor haar inspanningen waardoor Diksmuide haar erkenning heeft als hartveilige gemeente die intussen een 30-tal AED-toestellen telt die de overlevingskans bij een hartfalen met 70% verhogen. Maar daarnaast mag Diksmuide ook steeds rekenen op de juiste tussenkomsten bij andere noodgevallen. Schepen Winne besloot dan ook met een oprechte dank je wel. (DLD)