Een hemelwaterplan, bufferbekkens, … de grote investeringen rond de waterproblematiek kenden we al. Maar er zijn ook de kleintjes die kunnen meehelpen. Niet alleen om het teveel aan water te bufferen, maar ook om voor bepaalde toepassingen regenwater in plaats van leidingwater te gebruiken. En uiteindelijk maken vele kleintjes ook een groot. Het nieuw project Water-Rijk van beweging.net, dat hiervoor voorziet in het plaatsen van regentonnen op semi-openbare plaatsen, moet dan ook kunnen zorgen voor een sensibilisatie rond de opvang van hemelwater en het collectief gebruik ervan. In Diksmuide werd het project op vrijdag 22 maart gelanceerd naar aanleiding van Wereldwaterdag.

Beweging.net koos niet toevallig voor Diksmuide om haar project te lanceren. De stad is immers intussen vertrouwd met zowel wateroverlast maar ook met watertekort in droge periodes. De eerste regenton werd geplaatst bij de H. Geestkapel op de hoek van de IJzerlegerstraat en de Koning Albertstraat. Dergelijke tonnen worden met regenwater van de omliggende daken bevoorraad via een aftakking van een regenpijp. Indien er teveel water in de ton terecht komt, gaat dit alsnog naar de riolering. Het water kan vervolgens door iedereen afgetapt en vrij en gratis gebruikt worden. Want nog teveel drinkwater wordt gebruikt voor zeg maar het wassen van de auto.
Volgens schepen Martin Obin blijkt immers uit cijfers van het waterproductiecentrum De Blankaart dat slechts 3% van het door haar geproduceerd water gebruikt wordt als drinkwater. Ook voor Robin Dooms van de Diksmuidse afdeling van Beweging.net is regenwater om meer dan één reden een beter alternatief. Het is niet alleen gratis, het zorgt er ook voor dat de rioleringen minder belast worden.
Ook de provincie, die al grote investeringen doet rond het teveel maar ook tekort aan water, ondersteunt dit project omdat volgens gedeputeerde Bart Naeyaert dergelijke kleine projecten inderdaad de gemeenschap sensibiliseert rond water.

Zo zorgt de provincie voor een vormingsaanbod rond het gebruik van regenwater. Water is immers voor hem het nieuwe goud dat moet gekoesterd worden door iedereen. Zo kijkt men ook voor de nutriënten in het water steevast in de richting van de landbouw, terwijl voor hem ook de tuiniers eenzelfde inspanning moeten doen. Ook daar maken veel kleintjes een groot.
Ook voor burgemeester Lies Laridon is het belangrijk dat ook de inspanningen rond water van onderuit gevoed worden. De regentonnen kunnen voor haar ook gemeenschapsvormend zijn. Robin Dooms, die trots was dat het stsartschot van het project in zijn Diksmuide werd gegeven, stelde nog dat zijn afdeling hierdoor ook zijn … druppeltje kan bijdragen. Hij deed dan ook een oproep aan de Diksmuidelingen om peter of meter te worden van een ton. Daarnaast vroeg hij ook naar meer semi-publieke plaatsen voor nog meer regentonnen waar iedereen regenwater kan aftappen. Overigens kunnen deze tonnen ook de omgeving letterlijk opfleuren want bovenaan de ton is er een plantenbak voorzien die dus ook bevoorraad wordt met dit regenwater. De regentonnen zijn gratis. Alleen voor de aankoppeling moet men, al dan niet met het lokaal bestuur, zelf instaan. Wie wil meestappen in het Water-Rijk-project kan hiervoor een seintje geven via nele.dewachter@beweging.net. (DLD)