Woumen kent, net als andere Diksmuidse dorpen, haar tweemaandelijkse dorpsrestaurants in OC Walnes. Maar op initiatief van woonzorgcentrum Zilvervogel werd er deze week nu ook een open dorpsrestaurant gehouden in haar foyer. Met dit open dorpsrestaurant wil men kansen bieden aan mensen die thuis moeten eten of voor Woumenaars die moeite hebben om nog zelf hun potje te koken. Naast de bewoners waren er ook een 12-tal Woumenaars ingegaan op de uitnodiging van Zilvervogel, een onverhoopt aantal. Dit tweewekelijks aanbod komt er naast het tweemaandelijks dorpsrestaurant dat opgezet wordt door LDC Ten Patershove in OC Walnes.

Het volgende open dorpsrestaurant in Zilvervogel staat geprogrammeerd op 20 juni. Wie mee wil aanschuiven kan reserveren tot 15 juni. Dit kan telefonisch 051/519400 of via mail socialedienst.woumen@zilvervogel.be

Overigens kunnen in het centrum 60-plussers ook dagelijks mee aanschuiven voor het middagmaal in de cafétaria van WZC Yserheem. Hiervoor moet men zich uiterlijk de dag ervoor inschrijven in Yserheem zelf. (DLD)

Foto : Stefaan Debruyne