Diksmuide had aangekondigd om tijdens deze bestuursperiode het systeem met ondergrondse afvalcontainers uit te testen. En op de voorbije gemeenteraad bleek die Diksmuidse primeur weggelegd voor Pervijze. In het wegenplan voor de nieuwe verkaveling Reigersvliet had immers woonmaatschappij IJzer en Zee een zone voorzien voor collectieve huisvuilophaling met ondergrondse containers. Maar Diksmuide zal dit laten schrappen uit de definitieve omgevingsvergunning. Volgens schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) blijkt dit systeem voorlopig veel duurder dan de huidige huis-aan-huisophalingen.

In eerste instantie werd voor de Pervijse verkaveling Reigersvliet geopteerd voor de minder zichtbare ondergrondse afvalcontainers. Dit is overigens een systeem dat reeds op andere plaatsen in Vlaanderen bestaat. Maar na een intern overleg wil Diksmuide toch voorlopig wachten met dit systeem, de kosten zijn immers een pak hoger dan het huidig systeem met individuele afvalcontainers (foto). Zelfs bij grotere aantallen zouden de ondergrondse afvalcontainers nog steeds een pak duurder zijn. In de bestaande verkavelingen komen er dan ook voorlopig geen dergelijke ondergrondse afvalcontainers. Deze plannen verdwijnen in de koelkast tot ze financieel haalbaarder worden.

Uit de gewijzigde plannen voor de verkaveling Reigersvliet blijkt ook nog dat de ontsluiting via de NIeuwpoortstraat niet langer zal voorbestemd zijn voor gemotoriseerd verkeer maar enkel voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten. De hierdoor verdwenen parkeerplaatsen zullen gecompenseerd worden door bijkomende op het centrale plein. De enige ontsluiting van deze nieuwe woonwijk is via een uitweg naar de Veurnestraat. Maar volgens schepen Deprez zal dit voldoende zijn. Daarenboven kan men daardoor ook voorzien in extra groenaanleg. Tenslotte komt dit ook de rendabiliteit van de verkaveling ten goede want er komt hierdoor ook een extra bouwlot. (DLD)