De Diksmuidse senioren vragen dat ook de grotere Diksmuidse deelgemeenten Beerst, Esen, Keiem, Leke, Pervijze, Vladslo en Woumen een eigen bankautomaat krijgen. Desnoods moet Diksmuide hiervoor samenwerken met de bankensector. En deze niet onbelangrijke bevolkingsgroep die bijna een derde uitmaakt van alle Diksmuidelingen heeft nog meer verzuchtingen. Dat lijstje heeft de seniorenadviesraad (SAR) nu in de vorm van een memorandum overgemaakt aan de dames en heren politici die dezer dagen hun verkiezingsprogramma opmaken. Maar het is evenzeer uitkijken of het grijze Diksmuide van morgen ook na de gemeenteraadsverkiezingen nog zal gehoord worden op het stadhuis.

Een derde van de Diksmuidse bevolking is zestig jaar of ouder. Een voor politici niet onbelangrijke bevolkingsgroep, al was het alleen maar omdat ze allemaal kiesgerechtigd zijn. Maar ook een groep Diksmuidelingen met specifieke noden die om aangepaste voorzieningen vraagt. Iedere 65-plusser moet voor kersvers SAR-voorzitter Ronny Vanhooren immers de kans krijgen actief ouder te worden.
Maar om van Diksmuide ook een leeftijdsvriendelijke stad te maken is er nog werk aan de winkel. Er is weliswaar volgens de SAR door het huidig bestuur al heel wat gerealiseerd, maar het kan dus nog beter. En dat vraagt niet altijd om grote financiële inspanningen, wel om aandacht. Zo wordt gevraagd om het invoeren van kort parkeren bij het cashpunt in de Generaal Baron Jacquesstraat, geen afbouw van de papieren stadscommunicatie en administratie die zich richt op de bewoners, een eenvoudiger digitale toegang tot het stadsreservatiesysteem, een uitbreiding van de digibank naar de deelgemeenten, een opleiding elektrisch fietsen en een betere plaatsing van de ticketautomaat in het Diksmuids treinstation. Verder wordt een vaste seniorenrubriek gevraagd in het stadsmagazine Yzersterk, subsidies voor woningaanpassingen in functie van de leeftijd en het langer thuis wonen, en werk maken van een sterk lokaal mantelzorgbeleid.

Maar daarnaast vraagt men ook een beter onderhoud van fiets-, zebra- en voetpaden, een beter openbaar vervoer vanuit de deelgemeenten naar het centrum en het station, een aanpassing van de parkeerduur in de nieuwe ondergrondse Boterhalleparking zodat er meer bovengrondse parkeerplaatsen vrij komen voor senioren, het aanpassen van bushaltes voor mindermobiele mensen, de bouw van sociale serviceflats in samenwerking met IJzer en Zee en gemengde bouwprojecten voor jongeren en gepensioneerden stimuleren, investeren in de dementievriendelijke stad met een geheugen ondersteunende wandeling en dus ook bankautomaten in de grotere deelgemeenten, … Tenslotte vraagt men ook het behoud van wat nu reeds gerealiseerd is voor senioren. En dan is er ook nog het opmerkelijk voorstel voor de lancering van een jaarlijkse toegankelijkheidsprijs voor lokale handelaars.
De SAR hoopt niet alleen haar speerpunten terug te vinden in de diverse politieke programma’s maar ook in het gevoerde beleid na de gemeenteraadsverkiezingen. Een SAR-afgevaardigde in de andere stedelijke adviesraden zou alvast de vinger aan de pols kunnen houden.
Maar het verbod dat de bevoegde stadsambtenaren nu reeds kregen om mee te werken aan dit memorandum kan alvast als signaal voor de seniorenprioriteit van de politiek reeds tellen. (DLD)

De stuurgroep SAR wordt gevormd door Eric Bracquez, Liliane Bruynooghe, Marie-Rose Develter, Chris Hillebrandt, Georges Mersseman, Ivan Monbailliu, Anny Waeyaert, Dirk Watthy, Nicole Vandamme en Ronny Vanhooren. Secretaris is Christine Hillary.