Toen de komst van een nieuwe trajectcontrole in de Admiraal Ronarchstraat, De Breyne Peelaertstraat en een deel van de Oostendestraat bekend raakte, klonk er in de media luid protest van Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V). Wegbeheerder AWV had hierover immers geen overleg gepleegd met Diksmuide, zo luidde het. Maar opvallend, de Diksmuidse burgemeester gaf een jaar terug al schriftelijk haar goedkeuring voor de installatie. De oorzaak van dit warm en koud blazen blijkt te zoeken bij de omleidingsweg, zo was te horen op de jongste gemeenteraad. Daarom wil Lies Laridon nu niet langer de minister onder druk zetten, er moeten immers nog budgetten voor de kwartring goedgekeurd worden.

Burgemeester Laridon vond het voorgesteld traject een moeilijke plaats door de vele zijwegen. En Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe gaf haar op de jongste gemeenteraad gelijk. Meer nog, hij vreesde het ongewenst neveneffect van nog meer sluipverkeer in de oude stadskern die de trajectcontrole wil vermijden. Toch bestempelde hij het protest van Lies Laridon als populistisch omdat ze een jaar eerder al haar goedkeuring aan de plaatsing had gegeven. Stelde op de zitting de burgemeester dat aan die goedkeuring wel de vraag van een plaatsbezoek was gekoppeld waarbij men de voor- en nadelen zou kunnen tonen, dat bleek evenwel niet uit het document waarmee de goedkeuring was gegeven en die raadslid Vanlerberghe meebracht naar de raadzaal. (foto onder) Het aanvullend argument van Lies Laridon dat ze de bevoegde minister niet onder druk wilde zetten omwille van de nog goed te keuren budgetten voor de kwartring, veegde raadslid Vanlerberghe evenzeer van tafel. Voor hem heeft Diksmuide met de uitlatingen van haar burgemeester de minister net voor schut gezet. Raadslid Vanlerberghe liet tijdens de gemeenteraad ook nog opmerken dat Diksmuide de plaatsing van de vorige trajectcontroles (voorbeeld Esenweg boven), waartegen ze destijds ook al fel protesteerde, eveneens voorafgaandelijk heeft goedgekeurd.
Intussen is er vorige week een plaatsbezoek geweest van wegbeheerder AWV, het agentschap Wegen en Verkeer.

Maar noch het agentschap, noch burgemeester Laridon, willen hierover commentaar geven. Volgens haar lopen er nog steeds onderhandelingen. Pas als er resultaat is, zal volgens Lies Laridon hierover gecommuniceerd worden.
In de marge van dit punt vroeg raadslid Jonas Debaillie (Idee Diksmuide) nog om opnieuw te overwegen de snelheidsbeperking op de invalswegen van 70 kilometer op 90 kilometer te brengen. Dit is volgens hem in overeenstemming met de uitrusting van deze wegen. Volgens burgemeester Laridon kan dit inderdaad overwogen worden op de plaatsen waar een afzonderlijk fietspad is. Maar anderzijds is het voor haar wel niet verantwoord de snelheid te verhogen op plaatsen als het gehucht De Kotjes in de Wijnendalestraat, de fietsoversteken in de Oostendestraat of bij de kruispunten Lettenburg en Scheeweghe.
En dan resten er nog de trajectcontroles in de dorpskommen van Woumen en Esen die niet werken door de aanwezigheid van de dynamische zone 30 bij de scholen. Raadslid Vanlerberghe stelde voor de dynamische 30 km-zone te bewaken met flitspalen. Wanneer de dynamische borden niet werken buiten de schooluren kan vervolgens de naleving van de 50 km-beperking gecontroleerd worden met de trajectcontrole. Maar hierover zal volgens Lies Laridon ook politiezone Polder zich moeten buigen, de flitspalen werken immers onder haar beheer. (DLD)