Op vandaag heeft Diksmuide nog maar een kleine gedeelte van het zogenaamd Vestingspark, de groene long tussen de spoorweg en de Tuinwijk, in handen. (grijze zone). Voor het grootste deel (bruine zone) worden reeds jaren onderhandelingen gevoerd met de private eigenaars. Omdat men evenwel niet tot een vergelijk kon komen, werd in 2022 een onteigeningsprocedure opgestart. En daar lijkt men nu in de laatste rechte lijn te komen. Schepen Marc Deprez hoopt binnen het jaar deze procedure te kunnen afronden. Maandag stelde de gemeenteraad al een ontwerper voor dit grote Vestingspark aan.

Niettegenstaande men de onteigeningsprocedure had opgestart, bleef Diksmuide ook pogingen ondernemen om deze gronden via een hoger bod “vriendschappelijk” te kunnen aankopen.  Maar maandagavond moest schepen Deprez toegeven dat men niet was geslaagd in dit opzet.  Intussen heeft evenwel één lid van de eigenaarsfamilie, de andere familieleden, die overigens over de hele wereld verspreid zitten, kunnen uitkopen.  Voor schepen Deprez zou dit de onteigeningsprocedure, waarvoor een tandje wordt bijgestoken, alvast moeten vereenvoudigen.  Wel bleef dit ene overblijvende lid van de familie nog steeds het bod van Diksmuide afwijzen.

Om Diksmuide te helpen bij de finale stap in de onteigeningsprocedure, heeft men maandagavond een ontwerper aangesteld. Omdat zijn ontwerp Diksmuides dossier in deze procedure zou moeten versterken, is het bedoeling dat de ontwerper hiermee vlug aan de slag gaat.

Met een doorlooptijd van maximaal 12 maanden voor de onteigeningsprocedure, zou Diksmuide in 2024 over zijn volledig Vestingspark kunnen beschikken. En dan zou ook meteen het ontwerp in praktijk kunnen omgezet worden. (DLD)