Van harte was het niet maar maandagavond ging, onder druk van de verenigde Diksmuidse oppositie, het stadsbestuur toch overstag om een punt uit te stellen en eerst advies in te winnen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor het zwart kruispunt Roggeveld (foto) waar al meerdere zware ongevallen gebeurden. Het verdaagd punt betrof de herstellingswerken aan de Steenstraat die aansluit op dit kruispunt. Omdat de oppositie daar nog meer vragen bij had, vroeg men dit punt uit te stellen. En gezien de meerderheid door de afwezigheid van de pasgehuwde Jonas Debaillie (Idee Diksmuide) niet voltallig was, zag ze zich genoodzaakt hiermee akkoord te gaan.

Raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) wilde, naar aanleiding van de werken aan de Steenstraat, met AWV aan tafel zitten om meteen ook het kruispunt Roggeveld, waar vijf straten samen komen, veiliger te maken. Hij verwees daarbij ondermeer naar het kruispunt Lettenburg waar het agentschap ook dergelijke ingrepen had gedaan. Met een asverlegging meende het raadslid dat dit zwart punt veiliger kan gemaakt worden. Verder vond hij dat schepen Martin Obin (CD&V) ten onrechte stelde dat de nieuwe fietssuggestiestroken zouden zorgen voor een verhoogd veiligheidsgevoel voor de fietser in de Steenstraat. En verder zou Diksmuide haar gedeelte van de weg niet verbreden. Voor het raadslid ook al ten onrechte want het verlengde van deze straat, op het grondgebied van Kortemark, is wel duidelijk breder. (foto rechtsonder) Nochtans noodzakelijk want de gemeente Kortemark leidt haar vrachtverkeer, om de dorpen te ontzien, via de Steenstraat naar de gewestweg N35 die de Roeselarestraat is. Kruisende vrachtwagens zorgen in de Steenstraat niet alleen voor kapot gereden bermen, ze zorgen er ook dat fietsers in gevaar komen. En daar zullen volgens raadslid Vanlerberghe fietssuggestiestroken niets aan verhelpen.

Ook Gert Maertens (Groen), die het voorstel van het stadsbestuur een foute keuze vond, en Koen Coupillie die ook aandrong om met AWV aan tafel te gaan zitten voor overleg rond Diksmuides gevaarlijkste kruispunt, traden verder de bedenkingen van het Vooruit-raadslid bij.
Voor schepen Martin Obin zijn de fietssuggestiestroken inderdaad niet de beste oplossing maar wel de best mogelijke. Anderzijds zou men bij deze werken wel de maximale breedte benutten (foto linksonder). Maar alsnog overleg plegen met AWV terwijl dit kruispunt volgens hem niet prioritair is voor het agentschap en de onteigeningsprocedure opstarten die noodzakelijk is voor een verbreding van de weg, zou alleen maar zorgen voor een jarenlang uitstel van de werken. In eerste instantie zag hij dan ook het nut niet in van een verdaging van dit agendapunt.
Maar toen de verzamelde oppositie voor overleg de schorsing van de zitting vroeg, zag het bestuur de bui hangen. Bij een stemming zou men geen meerderheid vinden, gezien de afwezigheid van het Idee Diksmuide-raadslid. Vandaar dat bij de herneming van de zitting schepen Obin zich verplicht zag alsnog akkoord te gaan met een uitstel om, zo luidde het dan toch, overleg te plegen met AWV. (DLD)