Diksmuide wil een slordige 2.500 m² van haar gronden (gearceerd op plan), die behoren tot de historische site van het vooroorlogs Oostkerke, verkopen. Maar op de voorbije gemeenteraad, waarop deze verkoop werd goedgekeurd, was de drijfveer voor deze verkoop niet te horen. Nochtans gaat het om een deel patrimonium met een hoge historische waarde. Opmerkelijk, bij de verkoop hoort ook een deel van de begraafplaats die in 2009 nog werd aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. Tenslotte loopt ook kerkwegel nummer 5 door de gronden die te koop worden aangeboden. Het is dan ook uitkijken naar de reactie van Bouwkundig Erfgoed Vlaanderen.

Groen-raadslid Gert Maertens vond het alvast een vreemd voorstel om tot deze verkoop over te gaan, temeer de opbrengsten voor de stadskas beperkt zullen blijven. Enkel aanpalende eigenaars kunnen immers interesse hebben om hun eigendom uit te breiden. Hij vond dan ook dat deze gronden, dicht bij de dorpskern, op termijn enkel in waarde konden stijgen. Waarom dan op vandaag overgaan tot verkoop, voor hem heeft Diksmuide hiervoor geen lange termijnvisie. Maar de agenda en de visie die schepen Martin Obin (CD&V) voor deze verkoop gebruikte, bleef op de zitting verborgen.
En er rijzen intussen nog meer vragen rond deze verkoop. Zo bevat deze historische en archeologische site ook enkele hoogstammige bomen waarvan de kruinen zich uitstrekken boven de gronden die te koop worden aangeboden. Na de verkoop dreigen de meeste hoogstammige bomen daarenboven te dicht bij de nieuwe perceelsgrenzen te komen.

En opmerkelijk is ook dat Diksmuide kerkewegel nr 5 (afbeelding onderaan) enige tijd terug wilde herwaarderen om als uitvalsbasis te dienen voor een nieuwe lusvormige wandeling Hiervoor werden destijds bijkomende gronden aangekocht. Maar vandaag wordt dan weer een deel van deze kerkewegel verkocht. Evenmin werd noch het bewonersplatform geïnformeerd over de verkoop van deze voor Oostkerke belangrijke historische site, noch de stedelijke milieuraad voor wie de betrokken bomen dan weer heel waardevol zijn maar nu bedreigd worden. Nochtans had Diksmuide deze site kunnen laten uitgroeien tot een groene oase voor het dorp.
Veel vragen die alvast geen antwoord kregen op de gemeenteraad. Het is dan ook uitkijken of het Vlaams Gewest bij monde van Bouwkundig Erfgoed Vlaanderen alsnog deze verborgen agenda van de Diksmuidse schepen zal kunnen ontbloten. Tenzij het schepencollege uiteraard nog zelf haar visie wijzigt. (DLD)