In het Diksmuids woonzorgcentrum Yserheem loopt een proefproject rond gezinswarmte. Op een verdieping werden 2 gezinnen gevormd, organisch samengesteld met een natuurlijk gedragen leider. Het is een plaats waar men volgens bevoegd schepen Katleen Winne (Idee Diksmuide) inspringt voor elkaar … elkaar bijstaat … zoals in een … gezin. Een groep waarin de bewoner centraal staat en die gedragen is door collegialiteit. Als dit proefproject goed wordt geëvalueerd, dan wil men dit volgens de schepen verder uitrollen over het hele woonzorgcentrum.

Yserheem komt uit woelig water maar Diksmuide heeft volgens schepen Winne heel wat geïnvesteerd om deze spreekwoordelijke tanker te laten keren. Vraagt dit tijd, de bijgestuurde ploeg medewerkers die een nieuwe directeur kreeg, zorgt niet alleen voor de noodzakelijke nieuwe organisatie, het zorgt ook voor stabiliteit die op zijn beurt zorgt dat Yserheem opnieuw een plaats is waar het goed en fijn is om te verblijven.
Maar het werk is nog niet af, zo vervolgde Katleen Winne tijdens de jongste gemeenteraad. Zo is men op vandaag nog steeds genoodzaakt om bij uitval van vast personeel uitzendkrachten in te schakelen.

Met de nieuwe staf, die de werking nog altijd bijstuurt, wil men ook van Yserheem een plaats maken waar het ook fijn is om te werken. Daarnaast wil men via contacten met scholen meer schoolverlaters laten starten in Yserheem. Al blijft de schepen ook niet blind voor de schaarste die er is op de arbeidsmarkt.
Daarnaast is ook het zorgprofiel van de Yserheembewoners steeds zwaarder geworden. Daarom wil schepen Winne dat Diksmuide ook inzet op preventie. Want gezonde voeding, gezonde patronen, voldoende bewegen, voldoende sociale contacten, het kan er voor zorgen dat men gezond oud kan worden zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen wonen. (DLD)