Na een ongunstige doorlichting in 2023, wordt de werking van de Diksmuidse academie Clemens non Papa, kortweg Kadens, nu bijgestuurd.  Een degelijke opleiding in Muziek en Woordkunst-drama moet voortaan de stevige basis worden en de ruggegraat van Kadens.  Daarbij wil men niet alleen werken met sterke leerlingen maar ook met leerlingen die niet zo gemotiveerd zijn.  Voor leerlingen die de leerdoelen niet halen worden aanpassingen voorzien.  Tenslotte kan ook een traject op maat aangevraagd worden voor ondermeer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs.  Tenslotte wordt de richting ‘dans’ geprivatiseerd.

Volgens schepen Marc De Keyrel (CD&V), die op de voorbije gemeenteraad toelichting gaf bij de bijgestuurde werking van Kadens, is er vanaf 1 september geen dansinfrastructuur meer voorzien in Kadens omdat de huurovereenkomst met de private dansschool El Sanscha werd opgezegd. Voor de richting dans kan men dan ook niet meer terecht op de Diksmuidse academie. Geïnteresseerden moeten hun weg vinden naar de Diksmuidse private dansscholen of naar de richting musical van Kadens. Daar komt ‘dans’ aan bod als een onderdeel van het vak ‘atelier musical’.

Kadens wil dan ook verder de richting musical uitbouwen met vakken als zang musical, play & dance en musicalkoor. Schepen Marc De Keyrel is ervan overtuigd dat met deze bijsturingen Diksmuides academie klaar is om ook de komende schooljaren kwaliteitsvol kunstonderwijs aan te bieden aan de leerlingen. Raadslid Thierry Hardy (Vooruit) betreurde op de gemeenteraad niet alleen de privatisering van de richting dans maar ook het feit dat kinderen jonger dan 12 jaar hiervoor ook niet bij de richting musical in Diksmuides academie terecht kunnen. (DLD)