Vanavond, maandag 4 december, is er in CC Kruispunt om 18.30 uur een infosessie rond de voorbije wateroverlast. Getroffenen zullen niet alleen de nodige info krijgen over de schoonmaak na de wateroverlast maar ook over de tussenkomst van het rampenfonds, hoe men de schade moet melden en wat de rol is van de verzekeringen. Op vandaag is weliswaar de ramp nog niet erkend door de Vlaamse regering waardoor ook niet duidelijk is wat het fonds zal dekken. Toch worden getroffenen al aangeraden om melding te maken aan het Vlaams Rampenfonds van de opgelopen schade.

Bij de crisiscel van de gouverneur kon vernomen worden dat men momenteel alle kosten van de watersnood in kaart probeert te brengen. Tegen het eind van dit jaar wil men hiervan een totaalbeeld hebben. Maar wie wat zal betalen, ook daarop is er nog geen antwoord. Daarvoor wacht men alvast op de erkenning als ramp door de Vlaamse regering die hiervoor wacht op een rapport dat binnen een maand moet klaar zijn. Dan zal duidelijk worden welke maatregelen men voorziet en welk budget men hiervoor zal vrij maken. Verder vallen de kosten rond de inzet van politie, brandweer en stadsdiensten onder de gewone werkingskosten waardoor ze onrechtstreeks toch ten laste vallen van de gemeenten van de respectievelijke zones. Tenslotte kon nog vernomen worden van burgemeester Lies Laridon dat de provincieraad intussen wel een extra budget van 5 miljoen euro heeft uitgetrokken voor de aanpak van de wateroverlast.

Intussen roept men de getroffenen, of zij al dan niet verzekerd zijn, op toch melding te maken van hun schade aan het Vlaams Rampenfonds. Maar daarnaast zouden burgers ook nog de overheid kunnen aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Maar dan zullen ze wel het verband moeten kunnen aantonen tussen de schade en de fout die de overheid eventueel zou kunnen gemaakt hebben door bijvoorbeeld een verkeerde maatregel of nalatigheid.
Op de infosessie gaat men ook dieper in op de schoonmaak na de wateroverlast waarbij de problematiek rond de zandzakken, het afval en de externe ondersteuning door het Rode Kruis aan bod komen. Verder zal men er ook kunnen vernemen wat de steden en gemeenten zullen doen voor de getroffen landbouwers. Tenslotte komt ook nog het psychosociaal aspect na de noodsituatie aan bod.
Inschrijven voor deze infosessie is niet nodig. (DLD)
foto: stadsbestuur Diksmuide