Via een onteigeningsprocedure wil Diksmuide het tweede deel (okerkleur op luchtfoto) van het Vestingspark verwerven. Dat park wordt omsloten door de spoorweg, de Woumenweg en de Tuinwijk en moet plaats bieden aan een weide met boomgaard, een wandelpad, een rustplaats en een educatieve zone. Verder moet ze zorgen voor trage verkeersveilige verbindingen tussen de zuidelijke woonwijken en het stadscentrum, de zorgsite Yserheem en de Sint-Sebastiaanswijk. Deze nieuwe groenzone biedt dan ook heel wat troeven. En dat mag wat kosten want voor de aankoop wil Diksmuide bijna 300.000 euro neertellen. Voor de oppositie een pak boven de marktprijs.

Diksmuide droomt reeds lang van de realisatie van het Vestingspark. Maar de private eigenaars, die verspreid zaten over verschillende landen, gaven niet thuis voor een verkoop. In 2010 kon wel een deel van de gronden gekocht worden. Dit werd ingericht met een boomgaard, een wandelpad, een rustplaats en een educatieve zone. Dit eerste deel werd in 2012 geopend voor het publiek. Maar de droom bleef om het Vestingspark verder uit te breiden en te ontwikkelen als een natuurlijke speelzone met aandacht voor waterbeheer, inheemse fauna en flora, natuureducatie en biodiversiteit. Daarnaast is het ook een cultuurhistorische site vermits ze zich situeert op de plaats waar zich in de 17de eeuw ook het zogenaamd bastion van Menen bevond. Samen met het bastion van Yper bevond ze zich voor de stadspoorten richting Roeselare en Ieper. Na de Vrede van Aken (1668) verdwenen beide stadspoorten. In het park zullen wel nog restanten zijn van de waterpartijen, die deel uitmaakten van de vestingsgracht. Voor het stadsbestuur voldoende reden om diep in de buidel te tasten om 11.556 vierkante meter parkgrond te verwerven.

Hiervoor bood ze meer dan 25 euro per vierkante meter of meer dan 250.000 euro per hectare. Volgens Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe bewijst Diksmuide hiermee eens te meer dat ze bij vastgoedtransacties allesbehalve als een goed huisvader handelt. Hij verwees hierbij naar de 10 euro per vierkante meter die nog voor het eerste deel werd betaald en dat eveneens een groenzone is voor passieve dagrecreatie. Dat dit inderdaad nog een pak hoger is dan de riante 100.000 euro, die het Agentschap Natuur en Bos op vandaag per hectare, weliswaar uitzonderlijk, betaald voor landbouwgrond, is volgens schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) te verantwoorden door de verbindingsmogelijkheden die het park zal bieden voor de omgeving. Voor het oppositieraadlid onvoldoende reden om de voor hem te hoge prijs goed te keuren van een project dat hem, zo was te horen op de gemeenteraad, nochtans genegen is.
Intussen stelde schepen Martin Obin (CD&V) op de voorbije gemeenteraad nog een subsidieovereenkomst met de provincie voor. Deze zou voor een maximum bedrag van 60.000 euro investeren in de inrichting van het Vestingspark. DLD)