Door het ontbreken van het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), vroeg de verzamelde Diksmuidse oppositie op de voorbije gemeenteraad het dossier van de nieuwe Esense verkaveling uit te stellen. En ook in dit dossier zag het stadsbestuur, dat door de afwezigheid van het pas gehuwd raadslid Jonas Debaillie haar meerderheid herleid zag tot een minderheid van 12 van de 25 raadsleden, zich gedwongen dit agendapunt uit te stellen. Opmerkelijk, bevoegd schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) zag hiermee niet alleen zichzelf maar ook de administratie teruggefloten door zijn ‘vrienden’ uit de oppositie.

Een projectontwikkelaar wil op de voormalige site Vandezande op de wijk Eikhof in Esen een nieuwe verkaveling ontwikkelen. Deze zou plaats bieden aan 21 gezinswoningen en 2 appartementsblokken. De ontsluiting voor auto’s is voorzien in de Esenweg, uiterst rechts in de gevraagde verkaveling. Hiermee blijft men zover als mogelijk van het verkeersdrukke rond punt en komt men tegemoet aan de opmerkingen en adviezen van het Agentschap voor Wegen en Verkeer, de wegbeheerder van de Esenweg. Daarnaast is er voor het zacht verkeer nog een uitweg naast lot 1 (zie kaart) die uitmondt op het fietspad van het rond punt. En tenslotte zijn er nog groenvoorzieningen met een groenplein en boomvakken en groenzones langs de wegen.
Maar de oppositie vroeg zich, bij monde van raadslid Bert Laridon (N-VA) nog af of deze verkaveling voldoet aan het ruimtelijke uitvoeringsplan van deze site. En daarnaast verwees ze ook naar de vervuilde grond van deze voormalige industriële site. Om deze verkaveling goed te keuren vroeg ze dan ook het ontbrekend Gecoro-advies dat hierover duidelijkheid zou scheppen.

Of er op deze site moet gesaneerd worden, daarvoor verwees schepen Deprez naar OVAM, de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Deze kan dit opleggen op basis van de resultaten van het oriënterend bodemonderzoek dat werd uitgevoerd bij de verkoop van deze gronden. En gezien het standpunt van de oppositie om dit dossier opnieuw in de koelkast te plaatsen tot er meer duidelijkheid is, zag schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) zich ook genoodzaakt een nieuwe check-up van dit dossier te vragen aan zijn administratie. Maar voor de schepen, die zich niet kon verzoenen met deze handelswijze van de oppositie, bracht men hiermee vooral de stedelijke administratie in diskrediet.
Een overigens opmerkelijke en interessante discussie tussen het N-VA-raadslid en de schepen van Idee Diksmuide met zicht op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Want volgens CD&V-voorzitter Stefaan David op zijn facebook-pagina, zouden N-VA, Vooruit en Idee Diksmuide samen vernieuwingsplannen maken voor politiek Diksmuide om een einde te stellen aan de heerschappij van huidig burgemeester Lies Laridon (CD&V). (DLD)