De vrije middelbare Diksmuidse fusieschool ’t Saam heeft haar eerste plannen voor een gezamenlijke campus op de Heernisse voor de afdeling Aloysius en Cardijn in de prullenmand gegooid. In het nieuwe concept wordt de nieuwe schoolsite nu een park met een mix van sportzones en een subtiele inplanting van gebouwen voor 1.500 leerlingen. Werden goede zaken uit het eerste ontwerp behouden, er werd ook rekening gehouden met opmerkingen van omwonenden en overheden. Voor het project dat intussen geraamd wordt op 28 miljoen euro krijgt men van de Vlaamse overheid een verhoogde subsidie van 17 miljoen euro.

In het nieuwe ontwerp verdwijnt volgens ’t Saam-woordvoerder en technisch directeur Tommy Es het gebouw dat paalt aan de achterzijde van de woningen in de Woumenweg. Die bewoners protesteren reeds jaren fel tegen de plannen voor deze nieuwe school omdat ze voorbij gaan aan de bufferfunctie van de gronden waarop de huidige campus Cardijn staat en waar straks ook de nieuwe parkschool moet komen. Deze zone vormt immers een buffer tussen de industriezone Heernisse, waarop de nieuwe school ook nog steeds deels gebouwd wordt, en de woonzone in de Woumenweg. In de nieuwe plannen werd alvast aan de zijde van de Woumenweg een bouwvrije parkzone voorzien van 25 meter waar alleen plaats zal zijn voor een fietsenstalling. (foto boven)
Daarnaast wordt ook de huidige parking aan de voorzijde bij de Cardijnlaan een groene zone. Een nieuwe parking voor 160 voertuigen wordt voorzien dieper op de site. Deze krijgt eveneens de functie van een kiss-and-ride zone. Tommy Es maakt zich sterk dat met deze ingrepen ook de mobiliteitsproblemen rond de nieuwe campus een afdoend antwoord krijgen.

Naast de nieuwe gebouwen in het park, behoudt ’t Saam ook haar gebouwen op de site Carpet op de industriezone Heernisse. Hierdoor moet de campus onderdak kunnen bieden aan 1.500 leerlingen, op vandaag telt de school 1.400 leerlingen. Bedoeling is om begin mei een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Voorafgaandelijk wordt er een infomarkt georganiseerd voor zowel het personeel, de leerlingen en ouders, als voor de buren, geïnteresseerden en de bedrijven van de Heernisse. Bij die laatsten leeft immers de vrees dat de komst van de nieuwe school zal zorgen voor beperkingen bij de vernieuwing van hun vergunningen. Intussen heeft Agion, het Vlaams agentschap dat de onderwijsinfrastructuur subsidieert, zijn subsidie verhoogd tot 17 miljoen euro. Rekening houdend met een bouwkost van 28 miljoen euro, moet de school nog 11 miljoen euro zelf bijpassen. Dat kan deels gevonden worden bij de verkoop van de collegebouwen in het centrum. Agion laat ons weten dat de toekenning van de subsidie los staat van de goedkeuring van de vergunning, hierover doet het agentschap geen uitspraak. Voor haar is dat de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. (DLD)

Leden van de ’t Saam-directie voor het gebouw dat plaats moet maken voor een groene buffer met de Woumenweg.