Voor het traditioneel Sinterklaaszwemmen kan men op woensdagnamiddag 6 december van 13 uur tot 14.30 uur terecht in het zwembad De Pluimen.  Daar kunnen de aanwezige jonge zwemmers als hulppieten de sportpieten helpen bij verschillende opdrachten.  Maar zelf zal de kindervriend niet aanwezig zijn, hij heeft het volgens een mededeling op de stedelijke website te druk.  En dat was wat de Sint ook tot zijn eigen verbazing zelf te lezen kreeg want de afspraak in De Pluimen stond wel degelijk genoteerd in zijn agenda, zo laat hij ons weten.  Het is nu uitkijken of een duidelijk misnoegde Sint nog wel zijn sportpieten zal willen sturen naar De Pluimen.

De sportpieten hebben voor het Sinterklaaszwemmen drie opdrachten voorzien. Allereerst moeten de hulppieten puzzelstukken via een hindernissenparcours op de juiste plaats naar de overkant brengen en in elkaar puzzelen voor de kinderen. Daarnaast moeten de hulppieten ook alle pakjes, waarvan er al eens eentje blijft hangen, terugvinden. Deze fluorescerende pakjes zijn in De Pluimen terug te vinden in de glijbaan. En tenslotte moeten men alle gekleurde mandarijnen, die in het zwembad liggen, via de glijbaan per kleur verzamelen in de juiste mand. Als afsluiter wordt er door de Sint nog iets lekkers voorzien.
Maar dat zal niet gebeuren door de Sint zelf, hij zou het volgens de mededeling van de sportdienst op dat ogenblik nog te druk hebben met het uitdelen van pakjes. Opmerkelijk, want een heel ander geluid horen we bij de Sint zelf die we hierover in hoogsteigen persoon konden spreken.

Volgens Sinterklaas had hij hierover nochtans duidelijke afspraken gemaakt met een medewerker van de sportdienst, zijn dagschema was zelfs aangepast zodat hij aanwezig kon zijn. Maar toen een sportpiet hem de boodschap op de stedelijke website liet lezen, viel hij toch van verbazing bijna van zijn bisschoppelijke troon, zo laat hij ons geprikkeld weten. Dat hij op dat ogenblik nog teveel pakjes moest rond dragen, klopt volgens de Sint dan ook niet. Nochtans had hij aan Diksmuide, bij de ontvangst in CC Kruispunt, goede herinneringen over gehouden. Maar deze worden nu overschaduwd door een gebrek aan communicatie. Of hij dan toch zijn sportpieten naar De Pluimen zal sturen? Dat wel, zo bevestigt ons de Sint, de kinderen mogen immers nooit de dupe zijn, ze moeten, zoals ook de sportdienst het wil, van een fijne dag kunnen genieten. En ja, zelf heeft hij intussen al nieuwe afspraken ter vervanging gemaakt zodat hij alsnog Diksmuidse kinderen zal kunnen zien op zijn feestdag. (DLD)