Naar aanleiding van de brevetuitreikingen aan de cursisten EHBO-helper en aan de deelnemers van de cursus hartveilig-reanimatie-defibrilatie, werd het Diksmuids Rode Kruis ontvangen op het stadhuis. Van deze gelegenheid maakte Diksmuids burgemeester Lies Laridon gebruik om haar waardering uit te spreken voor hun inzet voor de Diksmuidelingen en de bezoekers van de stad. Voor schepen Katleen Winne moet Diksmuide dankbaar zijn voor deze belangeloze inzet waarop ze mag rekenen, ook bij moeilijke momenten.

Voor Danny Lonnevillie, die verantwoordelijk is voor de vorming binnen de Diksmuidse afdeling, zijn niet alleen de opleidingen van nieuwe mensen belangrijk, er moet ook aan een permanente vorming gewerkt worden voor alle vrijwilligers. Een Rode Kruis-afdeling draait immers niet om één persoon, ze moet een ketting van vrijwilligers zijn. De hulpdienst, die men kan zien op evenementen, komt het meest in beeld. Maar de Rode Kruis-werking in Diksmuide is meer. Zij staat ook in voor de bloedinzamelingen, ze zorgt voor permanente opleidingen en er is ook het Jeugd Rode Kruis. Dat laatste is een open jeugdbeweging zonder lidgeld voor kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar. Voor deze jeugdafdeling worden nog enkele animatoren gezocht. Woordvoerder Danny Lonneville was tijdens de ontvangst op het stadhuis trots op de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken en die dit ook nog eens onbezoldigd doen.

Kregen een brevet voor de cursus EHBO-helper : Demeulenaere Mia, Mylle Nancy, De Bruycker Zoë, Deroo Sien, Destrooper Victoria, D’Handschotter Vannesa, Dispas Sarina, Mackelberg Bram, Monbailliu Ivan, Speecke Christa, Van Damme Jorn en Worfcarius Ingeborg.
Slaagden voor de opleiding hartveilig-reanimatie-defibrilatie : Deconinck Anouk, Vanhille Anouck, D’Hondt Elsie, Haest Harry, Masson Keara, Boussemaere Kyana, Rommelaere Lieven, Naert Lona, Desloovere Luna, Van Overloop Xander, Sinnaeve Marleen, Dedrie Chris, Vandendriessche Maurits, Gunst Mireille, Vermeersch Naike, Cuylle Norette, Boussery Patrick, Techer Reinhard en Bouckaert Tine.

De aanwezige geslaagden kregen hun brevet uit handen van de leden van het schepencollege. Vervolgens werden ze nog uit erkentelijkheid getrakteerd oor het stadsbestuur op een drankje en een hapje. (DLD)