In februari werd nog beslist om de Galileistraat, die een verbinding vormt tussen de Oostendestraat en de Beerstblotestraat langs de IJzer, een nieuwe asfaltlaag te geven.  Toen al werden hierbij vraagtekens geplaatst omdat de Galileistraat amper bewoond is.  Maar op de volgende gemeenteraad van maandag 27 mei wordt nu ook een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius ter goedkeuring voorgelegd die moet zorgen dat de Galileistraat ook een nieuwe riolering krijgt.   Voor Fluvius een prioritair project om minder afval van huishoudens in de Handzamevaart te laten lozen.

Tijdens de zitting van februari hekelde Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe al deze keuze van schepen Martin Obin (CD&V). Het raadslid stelde toen reeds dat Diksmuide meer bewoonde straten heeft waar de hoogdringendheid van herstel veel hoger is. Hij verdacht er toen de schepen van zijn straatkeuze te laten leiden door de bewoners van de betrokken straten. Opmerkelijk, Fluvius heeft nu ook het project van de Galileistraat als prioritair voorgedragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het verkrijgen van subsidies. Dit past immers binnen de doelstelling om tegen 2027 14 inwonersequivalenten af te koppelen in het Handzamevaartgebied. En de VMM heeft inmiddels deze subsidies reeds toegezegd. Zo krijgen de bewoners van de Galileistraat straks niet alleen een nieuwe straat maar ook nieuwe gratis riolen want Diksmuide zal, door de VMM-subsidies, niets moeten betalen voor de rioleringswerken.

Andere punten op de agenda van de zitting die maandagavond vanaf 20 uur doorgaat in de gotische zaal van het stadhuis, na de zitting van de raad voor maatschappelijke welzijn : het vervangen van het houten buitenschrijnwerk van de gemeentelijke basisschool in Leke en het schrappen van de opleiding dans aan de academie Kadens.
Verder vraagt Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe nog de stadsplanborden, die op Diksmuides toegangswegen staan en waarvoor de stad retributies moet betalen aan het Vlaams Gewest te schrappen en voortaan dergelijke borden te plaatsen op interessantere plaatsen als het station en de IJzertoren waar geen gewestweg is. Tenslotte vraagt het raadslid nog dat Diksmuide, indien er geen private geïnteresseerde is, zelf zou zorgen voor publieke vertoningen op groot scherm van het EK-voetbal in juni.
Voor de volledige dagorde : klik hier. (DLD)