Was de stand van zaken van zijn beleidsplan, die het Diksmuids stadsbestuur aan de Diksmuidelingen heeft bezorgd via het stedelijk informatieblad Yzersterk van oktober, een informatieve publicatie dan wel een vroege verkiezingspropaganda? Volgens de oppositieraadsleden Kurt Vanlerberghe en Koen Bultinck was dit wel degelijk propaganda, volgens het schepencollege neutrale informatie. Maar het laatste woord was voor de gouverneur en die stelde het stadsbestuur in het gelijk. Burgemeester Laridon die zich in dit dossier persoonlijk aangevallen wist door raadslid Vanlerberghe, heeft het nu in een reactie over laster en eerroof.

Verwijzend naar de omzendbrief van de minister was raadslid Kurt Vanlerberghe tijdens de gemeenteraad van oktober overtuigd dat het Diksmuids stadsbestuur met deze publicatie duidelijk en willens nillens een overtreding had begaan. Hij diende daarom niet alleen een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, tijdens de oktoberzitting vroeg hij dat Diksmuids burgemeester Lies Laridon, als verantwoordelijk uitgever van Yzersterk, de extra kosten voor dit volgens hem onwettig katern die hij begrootte op 6.840,39 euro, persoonlijk zou terugstorten aan de stad. Burgemeester Laridon wenste tijdens de oktoberzitting niet te reageren, zij verkoos de uitspraak van de gouverneur af te wachten.
Maar het zorgde tijdens deze zitting wel voor een emotionele reactie van Lies Laridons partijgenoot schepen Marc De Keyrel die de voor hem voorbarige uithaal van het raadslid naar burgemeester Laridon als een dieptepunt van de Diksmuidse gemeenteraad omschreef. Voor hem was het een tackle met twee gestrekte benen vooruit. Hij betreurde toen ook dat in de Diksmuidse politiek inhoudelijke discussies steeds meer plaats maken voor persoonlijke aanvallen.

Maar voor de gouverneur staat het Diksmuids stadsbestuur in dit dossier dus recht in zijn schoenen. Voor hem is het zelfs een voorbeeld van open en transparante communicatie die een stap verder gaat dan de verplichte openbaarmaking die de wetgever oplegt.

Op zijn beurt stelt raadslid Kurt Vanlerberghe dat de gouverneur met dit ingenomen standpunt de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlandse zaken uitholt. De gouverneur stelt volgens Vanlerberghe dat dit geen verdoken propaganda is. Maar nochtans is precies de interpretatie van de al dan niet verwezenlijking van deze punten een eigen gekleurde en niet waarheidsgetrouwe invulling door het stadsbestuur. Tal van acties worden in de brochure immers aangegeven als in realisatie terwijl er nog exact niets is gebeurd. Hij deelt dan ook het standpunt van de gouverneur niet, voor hem blijft dit wel degelijk propaganda. (DLD)