Team8600 gaat brainstormen

Op woensdag 28 februari gaat Team8600, de verruimde cd&v-lijst, brainstormen over Diksmuides toekomst zodat de stad een geweldige plek wordt om te wonen, werken, ondernemen en te ontspannen. Men kan ideeën en opmerkingen om stad en dorpen nog levendiger te maken meebrengen naar de ontmoetingsruimte van CM in de Koning Albertstraat 29. Aanvang om 20 uur.


B.U.B.-partij telt 2 Diksmuidse kandidaten voor de federale verkiezingen

De Diksmuidelingen Peter Coussens en Linda Van Litsenborgh zijn in juni kandidaat bij de federale verkiezingen. Eerstgenoemde is daarbij lijsttrekker voor de Kamer. Belgische Unie (B.U.B.) zal daarenboven ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Peter Coussens wordt in oktober opnieuw lijsttrekker en Linda Van Litsenborgh zal op de tweede plaats staan. Bedoeling is om nog meer kandidaten warm te maken voor de B.U.B.-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen.


Een Diksmuidse naam op de Kamerlijst voor Vooruit

Er is nu ook bij Vooruit een Diksmuidse kandidaat gemeld voor de federale verkiezingen van juni. Gemeenteraadslid en voormalig Diksmuids schepen Kurt Vanlerberghe zal bij de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij Vooruit lijstduwer zijn van de opvolgers. Op deze lijst is Melissa Depraetere lijsttrekker. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zal Kurt Vanlerberghe dan weer kandidaat zijn op de kartellijst Aktie!.


Idee Diksmuide-mandatarissen op federale en Vlaamse Open VLD-kieslijsten

De West-Vlaamse Open VLD heeft Diksmuids schepen Marc Deprez op de 17de plaats gezet op haar kieslijst voor het Vlaams parlement. Gemeenteraadsvoorzitter Els Leenknecht neemt dan weer de 7de plaats bij de opvolgers voor het federaal parlement voor haar rekening. Zowel Marc Deprez als Els Leenknecht zetelen op vandaag voor Idee Diksmuide in de Diksmuidse gemeenteraad maar hebben zich aangesloten bij de kartellijst Aktie! waarmee ze naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken.


N-VA annuleert haar nieuwjaarsreceptie

Gezien de polemiek die is ontstaan naar aanleiding van berichten op sociale media van Theo Francken, die komende zaterdag 3 februari gastspreker was op de nieuwjaarsreceptie van N-VA, heeft het bestuur van N-VA-Diksmuide beslist om de nieuwjaarsreceptie te annuleren. Ze hoopt zo confrontaties te vermijden en het debat over de toekomst van de landbouw over de inhoud te kunnen laten gaan.


Theo Francken te gast bij N-VA

Kamerlid en voormalig minister Theo Francken is op zaterdag 3 februari te gast als spreker op de nieuwjaarsreceptie van de Diksmuidse N-VA-afdeling. Daarnaast is ook de komst van Jean-Marie Dedecker en Sander Loones. aangekondigd. Iedereen is welkom vanaf 20 uur in chocolaterie Van Nevel in de Woumenweg 5.


team8600 trakteert

team8600, het verruimingsproject van cd&v-Diksmuide waarmee men naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt, houdt op zondag 28 januari om 10 uur een nieuwjaarsreceptie in Ten Patershove in de Maria Doolaeghestraat. Daar wordt ondermeer duiding gegeven bij het verkiezingsthema en de kernwoorden : respect werkt. Gastspreker is federaal parlementslid Nathalie Muylle uit Roeselare die de Kamerlijst trekt voor cd&v. De aanwezigen worden er ook getrakteerd op een drankje en frietjes. De toegang is gratis.


Groen-raadslid Gert Maertens is geen kandidaat meer bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen

Na 10 jaar actief te zijn in Groen, als ondermeer medeoprichter van de lokale groep, kiest Gert Maertens er nu voor om eind 2024 met politiek pensioen te gaan. Volgens het raadslid is het overigens nooit zijn bedoeling geweest om eeuwig aan politiek te doen, daarvoor heeft hij teveel andere interesses. Hij blijft wel tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen raadslid voor Groen waarmee hij trouw blijft aan het engagement dat hij in 2018 heeft opgenomen. Of de Diksmuidse groep van Groen verder zal deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, dat is volgens Gert Maertens nog niet duidelijk. Alle mogelijke pistes blijven nog open.


Herlinde Rollez en Lies Laridon zijn CD&V-kandidaat bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Provincieraad

Diksmuids burgemeester Lies Laridon is als uittredend provincieraadslid op 13 oktober 2024 opnieuw lijsttrekker voor de Provincieraad. Zij stelt zich hiervoor kandidaat in het district Ieper-Oostende-Diksmuide. Ook bij de verkiezingen van 2018 werd ze als lijsttrekker van dit district verkozen als provincieraadslid. Haar dochter Herlinde Rollez is dan weer op 9 juni kandidaat voor het Vlaams Parlement. Zij doet dit vanop de 5de plaats. Deze kandidaturen werden goedgekeurd door de provinciale partijraad van CD&V.


Mieke Vanrobaeys en Koen Coupillie op de Vlaamse en de Kamerlijst van N-VA

Op de West-Vlaamse lijsten die N-VA goedkeurde voor de parlementsverkiezingen van volgend jaar prijken twee Diksmuidelingen (foto met lijsttrekkers Sanders Loones en Jean-Marie Dedecker). Mieke Vanrobaeys ondersteunt vanop de 15de plaats de lijst voor het Vlaams parlement. Zij wil er de stem van de ondernemers vertolken. Koen Coupillie kreeg dan weer op de Kamerlijst de prominente plaats van eerste opvolger. Als kandidaat wil hij zoveel mogelijk mensen overtuigen te kiezen voor de confederale omslag. Volgens de Esense kandidaat opent deze plaats ook perspectieven om tijdens de volgende bestuursperiode misschien wel effectief te zetelen. Zo zou Diksmuide, voor het eerst sinds 2010, opnieuw een parlementariër kunnen hebben. (DLD)