Natuurpunt IJzervallei wil op het Blankaartdomein een nieuw ontmoetingscentrum bouwen. Dat komt op de plaats van de vroegere paardenstallen/koetshuis dat de voorbije jaren werd gebruikt als atelier voor de vrijwilligers. Dit moet het bezoekerscentrum op het kasteel vervangen dat tot op vandaag wordt open gehouden door de vrijwilligers van Natuurpunt. De werken worden volgend jaar uitgevoerd. In afwachting dat het nieuw gebouw in gebruik kan genomen worden, blijft het bezoekerscentrum in zijn huidige gedaante op het kasteel.

Het eerste koetshuis met paardenstallen werd gebouwd na de eerste wereldoorlog toen ook het huidig kasteel op het Blankaartdomein werd gebouwd. Het was veel groter dan het huidig gebouw en was in de stijl van het kasteel. Alleen een tekening rest er nog van dit gebouw. (tekening links onderaan) Het gebouw (foto boven) dat nu plaats moet maken voor de nieuwbouw is intussen al jaren de werkplaats voor de vrijwilligers die aan natuurbeheer doen op de Blankaart. Dit gebouw werd in eerste instantie gehuurd maar 12 jaar terug werd dit gebouw, samen met de aanpalende tuin, gekocht van de familie Kempynck. In eerste instantie was het volgens conservator Guido Vandenbroucke de bedoeling om het gebouw te restaureren en aan te passen aan de huidige normen en er zo een aangename werkplaats annex stockage voor werkmateriaal van te maken.

Maar omdat het huidig ontmoetingscentrum in het kasteel letterlijke en figuurlijke hoge drempels heeft voor de vele bezoekers en de provinciale erfpachthouder geen aanpassingen wil doen om de onthaalfunctie en de toegankelijkheid te verbeteren, besliste Natuurpunt om dan maar het koetshuis te vervangen door een duurzame nieuwbouw in houtskelet (afbeelding rechts onderaan) met een dubbele functie : onthaal voor bezoekers én atelier voor vrijwilligers. Voordeel is volgens de conservator dat het dicht bij de parking ligt en alleen een gelijkvloerse verdieping zal hebben. Het gaat om een investering van 700.000 euro waarvoor een lening wordt aangegaan. Daarnaast wordt ook een fondsenwervingscampagne opgestart en gelijktijdig worden enkele grote sponsors gezocht. Daarnaast zullen ook nog Vlaamse subsidies aangevraagd worden voor dit project. (DLD)