Bij de huidige watersnood kreeg in de nationale media vooral de precaire toestand van de winterdijk die het Blankaartbekken moest beschermen de meeste Diksmuidse aandacht. Maar voor Diksmuide was evenzeer, en misschien nog belangrijker, de bescherming van de industriezone Heernisse en de aansluitende woonwijk Sint-Sebastiaan. Deze dreigden immers vrijdag onder te lopen. Maar ook hier konden de genomen maatregelen uiteindelijk het water buiten houden. Toch was Diksmuide reeds vorig jaar gewaarschuwd voor deze laatste dreiging. Maar toen maakte burgemeester Laridon zich daar nog geen grote zorgen over. Er werden geen maatregelen gevraagd.

Volgens burgemeester Lies Laridon werd er vrijdag rekening mee gehouden dat de industriezone Heernisse, die grenst aan de IJzer, onder water zou komen. Er werd dan ook nog donderdagnacht preventief gewerkt aan een inventaris van de aanwezige gevaarlijke stoffen op deze industriezone van klasse 1, stoffen die bij een overstroming in het IJzerwater konden terecht komen.
Op het terrein werd er ook in allerijl een dam gelegd rond de industriezone. En tenslotte waren er ook problemen met de vijzelpompen aan de spoorwegbrug en in de Cardijnlaan die in normale omstandigheden het regenwater uit Heernisse in de IJzer pompen. Maar door de huidige hoge waterstand van de IJzer kwam het hoogste punt van deze pompen onder water waardoor de terugslagkleppen dreigden uit te vallen. Daarom werden er door Fluvius met een nachtelijk prioritair transport onder politiebegeleiding ook extra mobiele pompen naar Diksmuide gebracht die een uitval van de vijzelpompen moesten voorkomen. Hierdoor kon tot dusver zowel de Heernisse als de Sint-Sebastiaanswijk gevrijwaard worden. Intussen hadden ook bedrijven al maatregelen genomen (foto).

Toch vond men het binnen het crisiscomité nog steeds noodzakelijk om bijkomend ook twee fuiven te schrappen die dit weekend zouden doorgaan in de Polderhalle op de Heernisse.
Volgens burgemeester Lies Laridon, die eveneens hierin zetelt, was het peil van de beek Sparkenvaardeken, die naast de Polderhalle loopt, niet alleen hoog, er was ook een hoge stroming omdat er massaal water uit de IJzer naar Nieuwpoort wordt getrokken. Er was dan ook de vrees dat fuifgangers er zouden kunnen in terecht komen. Door de stroming zouden de drenkelingen geen kans op overleven hebben. Daarnaast wilde men ook voorkomen dat men de zaal zou moeten evacueren.

En tenslotte was een andere locatie voor deze evenementen evenmin een optie omdat enerzijds de brandweer momenteel geen capaciteit heeft om een nieuwe fuiflocatie te controleren, anderzijds wilde men ook andere zalen vrij houden voor eventuele evacuaties. Deze beslissing werd volgens de Diksmuidse burgemeester niet lichtzinnig genomen en de organisatoren werden tijdig ingelicht. Vooralsnog beperkt deze maatregel zich tot KSA’s I love beenhespe en een schoolbal van ’t Saam campus Aloysius.

Moest men vorige week heel wat crisismaatregelen nemen om de Heernisse te vrijwaren, vraag is of dit kon voorkomen worden. Diksmuide was immers hiervoor reeds in 2022 gewaarschuwd. Uit een studie, die toen werd uitgevoerd door de Vlaamse Waterweg, bleek toen al dat bij een zogenaamde waterbom in de Westhoek vooral Diksmuide en de Alveringemse gemeente Stavele het hard te verduren zouden krijgen. Een voorspelling die nu wordt bevestigd. Maar toen leek men in Diksmuide, in tegenstelling tot de Zuidijzerpolder, hiervan niet wakker te liggen. Lies Laridon in 2022 : “Het is het zoveelste rapport dat verschijnt over wateroverlast in het IJzerbekken, maar eerlijk gezegd maak ik me daar geen grote zorgen in. De laatste vijftien jaar zijn er in Diksmuide geen huizen meer onder water gekomen. We hebben een natuurlijk bufferbekken van de Handzamevallei en de IJzervallei. Dat zal misschien wel verslechteren in de toekomst, maar we moeten ook niet paniekeren. Al blijven we wel alert.”
Zondag klonk in het TV-prgramma De Zevende Dag al een ander geluid. Daar vroeg de Diksmuidse burgemeester dat er nu toch op korte termijn maatregelen worden genomen waaronder het baggeren van de IJzer die voor haar even belangrijk is als … de Scheldekaaien in Antwerpen. (DLD)