De gemeenteraadsverkiezingen lijken zich in oktober aan te kondigen als een tweestrijd tussen Aktie!, de kartellijst van N-VA, Idee Diksmuide en Vooruit enerzijds en anderzijds het christendemocratisch Team8600. Maar waar twee honden vechten om een been, loopt soms een derde ermee heen. Uiteraard moet eerst de kiezer de kaarten schudden maar indien geen van beide blokken de meerderheid haalt, moeten ze versterking zoeken bij andere, kleinere partijen. Vraag is of hiermee het cordon sanitair, waarmee men op federaal en Vlaams niveau Vlaams Belang in de oppositie houdt, in Diksmuide stand houdt. Opvallend, Team8600 neemt op vandaag nog geen afstand van Vlaams Belang.

Voor Team8600-voorzitter Stefaan David kan er pas na de stembusslag gekeken worden naar de mogelijkheden om een coalitie en een bestuursmeerderheid te vormen. Maar vooraf een coalitie met Vlaams Belang uitsluiten, dat doet hij nog niet. Hiervoor wenst hij ook eerst te weten of Vlaams Belang op de Diksmuidse kieslijsten zal staan. Team8600 is overigens ook niet gebonden door het akkoord hierrond van CD&V-nationaal. Maar intussen laat Johan Desender, die tijdens deze bestuursperiode in de Diksmuidse gemeenteraad zetelt voor Vlaams Belang, alvast weten dat zijn partij wel degelijk zal deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wel is er volgens VB-raadslid Desender nog geen duidelijkheid over de lijsttrekker en de kandidaten. Of Aktie! dan wel een coalitie met Vlaams Belang in overweging zou nemen? Voor haar lijsttrekker Koen Coupillie lijkt, gezien de partijen die Aktie! vormen, een bestuursmeerderheid vormen met Vlaams Belang niet realistisch. En of desgevallend de liberale scheurlijst Project 8600 voldoende verkozenen zal tellen als reddingsboei voor een bestuursmeerderheid, daarover zal uiteraard de kiezer oordelen.

Het is dus uitkijken of er een derde hond zal nodig zijn die uiteindelijk met het overwinningsbeen gaat lopen. En deze kan misschien ook nog uit een onverwachte hoek komen. Iedere partij doet immers op vandaag een beroep op onafhankelijken om hun partij te doen aanspreken bij een zo groot mogelijk kiespubliek.
Maar door de nieuwe kieswet kan daar nog een addertje in schuilen. Waar immers vroeger onafhankelijke stemmenlokkers een zogenaamde onverkiesbare plaats kregen, kunnen populaire onafhankelijken nu wel verkozen worden. De lijsstem wordt immers niet langer verdeeld onder de eerste kandidaten. Dat kan aan een zogenaamde koekoekspartij de mogelijkheid geven om enkele van haar onafhankelijke kandidaten op verschillende lijsten te posten. Zoals de koekoek haar eieren laat uitbroeden in andere nesten. Eens verkozen kunnen deze onafhankelijke raadsleden zich dan opnieuw groeperen in een onafhankelijke (koekoeks)fractie. Om er vervolgens als een derde onafhankelijke partij met het derde been vandoor te gaan? Theoretisch en niet realistisch? Dat zal moeten blijken maar op vandaag telt de Diksmuidse gemeenteraad ook al 2 onafhankelijke raadsleden… (DLD)