Op zondag 9 juni moet iedereen die kiesgerechtigd is zijn stem gaan uitbrengen in één van Diksmuides stembureaus. In Diksmuide zijn er 13.683 kiesgerechtigden. En over het hele grondgebied zijn voor hen 22 stembureaus ingericht. Daar liggen in de stemhokjes 175 potloden te wachten waarmee de stem kan uitgebracht worden. Stemmen kan er tussen 8 uur en 14 uur maar door op de oproepingsbrief de kiezers een uur voor te stellen wil men lange wachtrijen voorkomen. Het voorgesteld uur is evenwel geen verplichting.

Maar eenmaal de stembureaus sluiten, is het werk nog niet af. Want dan kan het tellen beginnen. In Diksmuide worden hiervoor 66 telbureaus ingericht want daar moeten de stemmen van de 62 stembureaus van het hele kanton Diksmuide geteld worden. Het kanton bestaat naast Diksmuide ook uit Lo-Reninge, Kortemark, Koekelare en Houthulst. Voor de kamer van volksvertegenwoordigers wordt er geteld in de sporthalle van het GO Atheneum in de Grauwe Broedersstraat, de stembrieven van het Vlaams parlement worden geteld in de refter van het GO Atheneum in de Kaaskerkestraat en de Europese stemmen tenslotte worden geteld in ’t Saam, campus Cardijn.

En nog wat cijfertjes. In het hele kanton gaan zondag 128 voorzitters en 896 bijzitters aan het werk in de stem- en telbureaus. Voor Diksmuide zijn er 22 voorzitters voor de stembureaus en 24 voor de telbureaus. Er gaan zondag nog 230 Diksmuidelingen aan het werk als bijzitter en er worden er nog 92 als reserve achter de hand gehouden. Tenslotte worden alle telresultaten nog verzameld in het hoofdbureau op het stadhuis dat wordt voorgezeten door de kantonvoorzitter. Hij wordt bijgestaan door medewerkers van de stad. Tenslotte worden de stembureaus ’s morgens nog bevoorraad met 396 boterkoeken, in de namiddag worden de telbureaus gespijsd met een 400-tal belegde broodjes. (DLD)