Maandagavond bleek tijdens de gemeenteraad dat naast de lijst gebreken aan het nieuw zwembad De Pluimen, die al tijdens een vorige zitting bekend raakte, nu ook de zwembadkuip zelf niet geïsoleerd is. Door het ontbreken van de nochtans voorziene isolatie moet Diksmuide volgens raadslid Bert Laridon (N-VA) teveel betalen voor de energiekosten, een traditioneel grote post in de jaarafrekening van een zwembad. Omdat deze begrepen zijn in de afrekening van 1,4 miljoen euro die de gemeenteraad voor 2023 moest goedkeuren, vroeg zijn collega N-VA-raadslid Koen Coupillie deze factuur eerst uit te vlooien.

Tijdens de vorige zitting had sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) al een waslijst gebreken boven gehaald waarvoor Diksmuide een rechtszaak had aangespannen tegen de aannemer van het nieuw sportcomplex. Maar nu volgens N-VA-raadslid Bert Laridon ook blijkt dat de voorziene isolatie rond de zwembadkuip zelf ontbreekt, betaalt Diksmuide voor hem duidelijk teveel voor de energiekosten. Het zwembadwater moet teveel opgewarmd worden. Daarom vroeg N-VA-raadslid Koen Coupillie dan ook de betaling van de afrekening van 2023 uit te stellen. Hij wil dat eerst wordt nagezien wie hiervoor contractueel moet opdraaien.
Voor schepen Marc De Keyrel een overdreven reactie van N-VA want, ondanks de vastgestelde gebreken, is het niet allemaal kommer en kwel in De Pluimen. Het sportpark is nog steeds een aantrekkingspool met veel bezoekers voor Diksmuide. Het aantal bezoekers aan het zwembad en de sporthal is nog steeds in stijgende lijn en eind 2023 werd al de 500.000ste bezoeker verwelkomd.

Uit de afrekening van 2023 blijkt dat van de totale uitbatingskosten 40% naar energie gaat. Maar volgens schepen De Keyrel is de energiekost lager dan wat geraamd is. Evenwel kunnen volgens raadslid Bert Laridon zowel de raming als de werkelijke kost duidelijk lager, mits een goede isolatie. Dat deze ontbreekt moet dan ook kunnen verhaald worden op wie hiervoor verantwoordelijk is. Vraag was dan ook wat de rol was van Farys aan wie moest betaald worden. Daarenboven heeft Diksmuide en niet Farys al herstellingskosten, die nog moeten verhaald worden via de rechtbank, ook al moeten préfinancieren.
Maar N-VA bleef alleen met zijn protest tegen deze betaling. De overige raadsleden keurden, met uitzondering van onafhankelijk raadslid Karlien Ramboer die zich onthield, de betaling van 1,4 miljoen euro goed. Daarin zitten niet alleen het saldo van de uitbatingskosten maar ook de afschrijvingen en de intresten van de investering in het sportpark. (DLD)