Tijdens een bezoek aan Diksmuide kon gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe deze morgen meegeven dat nog voor de zomervakantie de Frontzate weer volledig berijdbaar zal zijn. Het gedeelte tussen de IJzer en Kaaskerke is momenteel onderbroken door de heraanleg van de kwartring. De provincie heeft nu met het Agentschap Wegen en Verkeer het mondeling akkoord om nog voor de zomervakantie de 300 meter onderbroken fietsroute opnieuw te verharden. Omdat de populairste fietsroute van West-Vlaanderen zo kan aansluiten op het provinciedomein Ijzerboomgaard zal de provincie de factuur voor de halfverharding betalen.

Het bezoek van de West-Vlaamse gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap kaderde in de opening van het buurtpark in Kaaskerke, achter de voormalige kerk van Kaaskerke en bij de picknickzone. Voor gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe moet dit buurtpark (foto) meer zijn dan een stukje groen met een bankje, het moet ook een uitnodiging zijn tot avontuurlijk spelen.

Diksmuids burgemeester Lies Laridon was blij met het nieuw stukje groen in Kaaskerke dat enerzijds aansluit bij het nieuw woonproject van woonmaatschappij IJzer en Zee en anderzijds bij de Frontzate, de fietsroute tussen Diksmuide en Nieuwpoort waar de provincie overigens ook al een buurtpark creëerde. De provincie betaalde voor beide buurtparken 30.000 euro. (DLD)