De Diksmuidse harmonie Burgerskring, die in 1872 het levenslicht zag, mag komend weekend tijdens haar jaarlijks Sint-Ceciliafeest niet minder dan 150 kaarsjes uitblazen. En dat doet ze met een extra feestelijk programma dat start op zaterdag 19 november met een wandelconcert. De muzikanten trekken vanaf 16.30 uur vanop de Grote Markt richting Kleine Dijk om via de Generaal Baron Jacquesstraat terug naar het centrum te gaan waar ze om 17.30 uur ontvangen worden op het stadhuis. Tegen 19 uur worden ze dan verwacht in de Salons Saint-Germain voor een feestmaal. Het tweede luik start op zondag om 14 uur met een geanimeerde wandeling door het centrum die afgesloten wordt op de Grote Markt met een pannenkoek en een passend drankje. Kortom, Diksmuide zal 150 jaar Burgerskring dit weekend geweten en uiteraard ook gehoord hebben. 150 jaar Burgerskring wordt op 14 januari 2023 afgesloten met een jubileumconcert.

De Burgerskring is de laatste overgebleven fanfare of harmonie in het centrum. Tijdens het interbellum waren er nochtans nog meerdere korpsen die elk hun eigen politiek kleur hadden. Daarbij waren de katholieke en de liberale fanfare de belangrijkste. Uiteindelijk zou ook het liberaal korps na de tweede wereldoorlog verdwijnen in Diksmuide, hun muzikanten zouden onderdak krijgen bij de katholieke fanfare Burgerskring. Intussen is deze fanfare, die ook de koninklijke titel mag dragen, verveld tot de harmonie Burgerskring. Maar sinds haar 100ste verjaardag in 1972, waarvan herdenkingstegeltjes nog terug te vinden zijn in enkele muzikale Diksmuidse huiskamers (foto onderaan), heeft het korps nog meer gedaanteveranderingen ondergaan. En dat zowel letterlijk met nieuwe kostuums als figuurlijk want publieke optredens zijn steeds zeldzamer geworden. Het concerteren lijkt immers de jongere generatie muzikanten meer aan te spreken. Op vandaag telt het korps een 40-tal muzikanten. Daarvan zijn er twee reeds 60 jaar muzikant : Luk Delheye die lid is sinds 1961 en Guido Vlaeminck die al sinds 1960 muzikant is. Zij worden hiervoor overigens zaterdag gedecoreerd op het stadhuis. Opmerkelijk is tenslotte nog dat de Burgerskring sinds haar eeuwfeestviering in 1972 slechts vier dirigenten kende : Roger Muylle, Alfons Cuypers, Jozef Debusschere en de huidige dirigent Dirk Decae die intussen al 28 jaar het dirigeerstokje vast houdt.

Volgens secretaris Rik Hemelsoen wordt er tijdens de wekelijkse repetities in het lokaal in de Diksmuidse academie, vooral geoefend voor de jaarlijkse concerten. De provinciale tornooien, zoals ze vroeger bestonden en een graadmeter waren voor de kwaliteit van het korps, bestaan immers niet meer. In 2003 speelde de Burgerskring haar laatste tornooi. Toen kreeg ze nog een grote onderscheiding in de afdeling uitmuntendheid. Maar sinds Vlamo de provinciale werking van de tornooien heeft overgenomen, neemt de Burgerskring, als lid van Fedekam West, niet meer deel aan wedstrijden. De repetitietijd kan men hierdoor volop gebruiken ter voorbereiding van de eigen concerten. En de eerste die na dit verjaardagsfeest wacht, is het jubileumconcert op zaterdag 14 januari. Dan wordt er, als afsluiter van 150 jaar Burgerskring, geconcerteerd in CC Kruispunt. Bij die gelegenheid mag ze ook zangeres Hilde Coppé begeleiden. Kaarten zullen hiervoor binnenkort te koop aangeboden worden voor de prijs van 10 euro in voorverkoop, aan de deur wordt dit 12 euro.
Wie interesse heeft in de Diksmuidse harmonie, of ooit lid was en terug wil aansluiten, is van harte welkom op vrijdagavond van 20.30 u tot 22 u in het repetitielokaal in de Kunstenacademie van Diksmuide (lokaal 009, beneden). Men kan ook steeds vrijblijvend een mail sturen naar de voorzitter marc.de.keyrel@pandora.be of rik@hemelsoen.com, secretaris. (DLD)

Bovenaan : archieffoto van de Burgerskring uit “Het Diksmuidse van toen” van auteur Herman Demoen