Het onveiligheidsgevoel in de stationsomgeving en in het aanpalend stadspark kwam maandagavond opnieuw aan bod in de Diksmuidse raadzaal via bijgevoegde punten vanuit de oppositie.  Zowel N-VA als Vlaams Belang vroegen welke maatregelen het stadsbestuur zou nemen tegen het stijgend drugsgebruik en de criminaliteit die hiermee samen hangt.    Burgemeester Lies Laridon (cd&v) denkt alvast nog steeds aan de plaatsing van bijkomende camera’s.  Voor haar zou meer camerabewaking aangewezen zijn bij de parking en de voor- en achterzijde van het station, maar ook in het stadspark en het even verderop gelegen vestingspark.

Had VB-raadslid Johan Desender voorafgaandelijk zijn tussenkomst mede gemotiveerd met de bedenking dat vaak jongeren van het donker type mensen lastig vallen, hij startte opmerkelijk zijn tussenkomst met het aanbieden van zijn excuses voor zijn verkeerde woordkeuze waarmee hij ongewild een bepaalde bevolkingsgroep had gestigmatiseerd. Daarnaast somde hij de recente incidenten op die zorgen dat er een hoger onveiligheidsgevoel is gekomen in Diksmuide. Met deze zelfde bekommernis vroeg ook N-VA-raadslid Koen Coupillie welke initiatieven Diksmuide zal nemen om het drugsgebruik uit de Diksmuidse straten te weren. Hij stelde alvast voor hiervoor de camera’s, aangekocht om sluikstorters te klissen, te gebruiken op plaatsen waar gedeald wordt. Daarnaast moet men ook durven controleren naar het drugsgebruik in de scholen. Raadslid Coupillie is werkzaam in het onderwijs.

Burgemeester Lies Laridon stelde dat het bestuur op verschillende niveaus werkt rond deze problematiek. Allereerst, in samenwerking met de veiligheidsdiensten, op repressief vlak. Ze herhaalde haar oproep aan de bevolking om publieke feiten van drugsgebruik of geweld onmiddellijk te melden, desgevallend anoniem, via het 101-noodnummer van de politiediensten. Dat laat toe onmiddellijk op te treden. Daarnaast vroeg ze de raad, die bij een eerder golf van camera’s nog geprotesteerd had tegen een overmatige plaatsing van camera’s in de Diksmuidse straten, haar visie te herzien. Verder lichtten respectievelijk schepen Marc De Keyrel (cd&v) en Katleen Winne (Idee Diksmuide) de acties toe die vanuit enerzijds het drugsoverlegplatform en anderzijds vanuit het OCMW worden gevoerd. Dat laatste kadert in de sociale noden die vaak aan de basis liggen van het drugsgebruik. (DLD)