Toen tijdens de gemeenteraad van februari bekend raakte dat Diksmuide, zonder instemming van de gemeenteraad, 8 camera’s zou plaatsen tijdens de heraanleg van de Wilgendijk, was er de vrees dat de geest van Big Brother uit de Diksmuidse fles was gekomen.  Op voorbije zitting vroeg raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) uit bezorgdheid voor de privacy dat de raadsleden een motie zouden goedkeuren die de verdere uitrol van publieke camera’s zou stoppen.  Burgemeester Lies Laridon (CD&V), die tijdens de vorige zitting de plaatsing van publieke camera’s had verdedigd, relativeerde de privacy-vrees want er wordt volgens haar nog een pak meer gefilmd op de openbare weg met smartphones.  Uiteindelijk kon men zich vinden in het voorstel van raadslid Jonas Debaillie (Idee Diksmuide) om voortaan iedere plaatsing van een vaste camera te laten goedkeuren door de gemeenteraad.  Of hoe Diksmuide zo Big Mother een halt toeroept.

De motie van Kurt Vanlerberghe vond uiteindelijk geen meerderheid maar opmerkelijk, over het voorstel om voortaan de raad te laten stemmen over iedere vaste camera werd er dan weer (nog) niet gestemd. Het is dan ook uitkijken of in de toekomst de gemeenteraad ook daadwerkelijk inspraak zal krijgen in de plaatsing van vaste camera’s.


In de rand van de bespreking van de aanleg van het fietspad in de Schoorbakkestraat tussen de Stuivekenskerkestraat en de IJzerdijk, vroeg raadslid Kurt Vanlerberghe hoe het dorp Pervijze verkeersveiliger kan gemaakt worden, nu de herinrichtingswerken in dit dorp voor lange tijd uitgesteld zijn door het ontbreken van subsidies.  Volgens schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) heeft hij alvast de aanleg van de bypass, zeg maar de korte doorsteek van de Veurnestraat en de Pervijzestraat aangekaart bij zijn bezoek aan het kabinet van bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters.  Het kabinet heeft dit dossier aansluitend voor verdere uitwerking al doorgestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer.  De kostprijs voor het fietspad zelf wordt volgens schepen Martin Obin (CD&V) door enkele aanpassingen verhoogd tot bijna 2,5 miljoen euro.  Maar het aandeel van Diksmuide in dit vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de Schoorbakkestraat  bedraagt slechts 18.000 euro.


Diksmuide heeft afspraken gemaakt met speelpleinwerking De Kastanjes en jeugdhuis N’Obus, beiden actief in Pervijze.  Omdat beide jeugdwerkinitiatieven niet kunnen vergeleken worden met andere dergelijke initiatieven, worden er nu volgens schepen Marc De Keyrel (CD&V) specifieke voorwaarden vastgelegd.  Daarnaast bedraagt voortaan de jaarlijkse forfaitaire subsidie voor De Kastanjes 11.500 euro, voor N’Obus is dat 2.500 euro.


N-VA-raadslid Sarah Thieren vroeg het stadsbestuur dat ze de sociale huisvestingsmaatschappijen zou vragen een fraudeonderzoek op te starten om sociale huurders op te sporen die ook een eigendom in het buitenland hebben en hierdoor geen recht hebben op een sociale huurwoning.  Volgens schepen Gaby Verstraete (CD&V) heeft maatschappij IJzer en Zee niet veel huurwoningen zodat misbruik er weinig waarschijnlijk is.  En ook woonmaatschappij De Mandel wil dat iedereen gelijk behandeld wordt. Deze maatschappij volgt dit momenteel wel reeds op met eigendommen in het binnenland maar vooralsnog gaat ze nog niet op zoek naar eigendommen in het buitenland.  (DLD)