Op de jongste gemeenteraad kreeg cd&v-raadslid en voormalig schepen Gaby Verstraete een mandaat bij de intercommunale Publilec. Eerder had Idee Diksmuide-raadslid Jonas Debaillie (foto boven) afstand gedaan van dit mandaat. Intussen gaf het Idee Diksmuide-raadslid wat meer duiding bij zijn vertrek uit deze intercommunale. Meteen legt dit ook enkele mandaatbreuklijnen binnen de Diksmuidse meerderheid bloot. Reeds tijdens de vorige bestuursperiode zorgden de talrijke mandaten door toedoen van toenmalig oppositiepartij Idee Diksmuide voor verhitte discussies in de raadzaal. Nu deze partij deel uitmaakt van het bestuur, blijken de mandaatbreuklijnen niet verdwenen maar blijven ze wel meer binnenskamers.

Jonas Debaillie had het na de installatievergadering al voor bekeken gehouden bij Publilec. Hij vond zijn aanwezigheid niet te rechtvaardigen, noch tegenover zijn toenmalige werkgever, noch tegenover de Diksmuidelingen. Diksmuide heeft immers maar een klein aandeel in deze intercommunale waardoor Diksmuide er weinig inkomsten van krijgt. Nog volgens het Idee Diksmuide-raadslid gaat het grootste winstaandeel naar aandeelhouder Efin waarin Diksmuide dan weer wel een ruime participatie heeft. Maar waarom Diksmuide dan toch dit kleine aandeel in Publilec aanhoudt heeft volgens Jonas Debaillie geen uitstaans meer met Diksmuides belangen maar wel met persoonlijke. En hij verwijst daarbij naar de uitgekeerde bedragen aan de leden van de raad van bestuur van Publilec. Daarin zetelt Diksmuides burgemeester Lies Laridon als ondervoorzitter die hiervoor in 2021 nog bijna 15.000 euro kreeg. Overigens blijft Lies Laridon ook in 2021 haar geuzennaam van mandatenkoningin nog altijd alle eer aandoen met 21 mandaten waarvan 10 bezoldigd. Uit gepubliceerde gegevens ontving ze in 2021 voor deze mandaten een bijkomende bruto-vergoeding van een slordige 30.000 euro.
Deze mandaten waren reeds tijdens de vorige bestuursperiode een doorn in het oog van Idee Diksmuide die ertegen hevig protesteerde.

En deze zienswijze is, niettegenstaande deze partij intussen deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid, ongewijzigd : zetelen in een stadsbestuur en in een intercommunale zorgt voor tegenstrijdige belangen. Vandaar dat ze zelf geen eigen kandidaat naar voor schoof om Jonas Debaillie op te volgen binnen Publilec. Cd&v stelde daarop haar voormalige schepen Verstraete (foto onder) als Publilec-mandaathouder voor. Gevraagd of de afstand van dit mandaat op een andere manier werd gecompenseerd tussen beide bestuurspartijen, ontkent schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) dit. Volgens hem maakt dit geen deel uit van de bestuursovereenkomst.

Zorgt dit mandatenstandpunt voor een duidelijke breuklijn binnen de bestuursmeerderheid, ook binnen Idee Diksmuide blijft dit voor tegenstellingen zorgen. Zo blijft schepen Katleen Winne (Idee Diksmuide), ondanks het standpunt van haar partij dat ze tijdens de vorige legislatuur nog verdedigde, in tegenstelling tot Jonas Debaillie wel vasthouden aan haar mandaat bij watermaatschappij IWVA (Aquaduin). Hiervoor kreeg ze in 2021 een vergoeding van bijna 2.700 euro. Rest tenslotte de vraag, net als bij aardbevingen, niet of maar wanneer ook deze breuklijnen tot een uitbarsting zullen leiden. (DLD)