Het is stilaan alombekend in de imkerswereld dat Diksmuide een kweekschool is voor startende imkers. Het bestuur van de imkersvereniging “Ijzervallei” kan er immers prat op gaan dat ze jaarlijks een 20-tal imkers vormt en begeleidt. En die kandidaten komen uit de hele provincie West-Vlaanderen. Een theoretische achtergrond met praktijk in het 2de jaar, gegeven door ervaren imkers, zorgt ervoor dat ze zorgeloos met hun bijenvolken kunnen omgaan. Of hoe zo de imkers vanuit Diksmuide over de hele provincie kunnen … uitzwermen.

Ook dit jaar schreven er zich een 20-tal kandidaten in en zij mochten op zondag 24 maart, na een 8-tal lessen, hun tests als startend imker afleggen. Alle deelnemers zijn geslaagd.
En “IJzervallei” wil verder instaan voor de opleiding van de West-Vlaamse kandidaat-imkers. Vanaf oktober kunnen ze zich opnieuw inschrijven voor een lessenreeks “gevorderd” imkeren. Deze cursussen gaan steeds door in BC De Blankaart. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met www.imkersbonddiksmuide.be. (DLD)

Foto : de nieuwe imkers met bestuursleden van “IJzervallei”