steun de winkeliers, hansdelaars en bedrijven in Diksmuide

2709, 2022

Diksmuide wint gouden medaille in Europese groen- en leefmilieuwedstrijd

Zaterdagavond mochten Diksmuids schepen Martin Obin en Wouter Dezutter, diensthoofd van de stedelijke dienst Natuur en Landschap, in Hongarije de gouden medaille van de wedstrijd ‘Entente Florale Europe’ in ontvangst nemen. In deze wedstrijd, die dit jaar als thema ‘leefbare stad’ kreeg, nam Diksmuide het op tegen acht steden en dorpen uit Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Hongarije en Ierland. Dat Diksmuide uiteindelijk de eerste prijs kreeg is niet alleen een beloning voor de inzet van bestuur en medewerkers van vandaag, maar ook het resultaat van de inzet van veel medewerkers en vrijwilligers voor groen en milieu in Diksmuide tijdens de voorbije decennia.
(meer…)

Gezocht : vrijwilligers voor Samana-winkelbus

19 september 22|

Nu de zomer voorbij is, rijdt de Samana-winkelbus opnieuw drie dagen per week rond om minder mobiele Diksmuidelingen naar een winkel te brengen.  Op maandagnamiddag, dinsdagnamiddag en vrijdag worden de deelnemers thuis opgepikt om ze vervolgens gratis naar hun supermarkt te brengen.  En uiteraard worden ze achteraf, met hun boodschappen, terug naar huis gebracht.  Maar daarnaast worden de deelnemers ook naar de dorpsrestaurants gebracht.  Wie mee wil met de winkelbus moet wel vooraf zijn plekje reserveren.  De bus is uitgerust met een rolstoellift zodat ook mensen die minder mobiel zijn mee kunnen.  Wel zoekt Samana nog steeds vrijwilligers om de deelnemers te begeleiden of om achter het stuur van de winkelbus te kruipen.
(meer…)

Waterpeil in Blankaartgebied moet hoger

19 september 22|

Ook in het Blankaartreservaat stond deze zomer het waterpeil historisch laag terwijl tijdens de wintermaanden het water er veel te hoog stond. Vandaar dat conservator Guido Vandenbroucke het winters overstromingswater langer in het reservaat wil houden. Anders dreigen, indien de zomerdroogte zich herhaalt, de broedvogels er te vertrekken. Van de voorbij zomerdroogte werd al gebruik gemaakt om in de vallei van de Steenbeek graafwerken uit te voeren om het regenwater langer op te houden. Daarbij werden aan beide kanten van de beek tussen de Iepersteenweg en de Blankaartvijver heel wat nieuwe zogenaamde plasdras-zones gecreëerd, plekken waar steltlopers en watervogels het hele jaar door in het ondiepe water naar voedsel kunnen zoeken. Maar de conservator wil nog meer water bufferen.
(meer…)

Woumense muzikanten krijgen “corona”-eretekens

17 september 22|

De voorbije jaren kon de Woumense muziekmaatschappij Hoger Op geen eretekens uitreiken door de beperkingen die tijdens de corona-pandemie werden opgelegd. Maar uitgesteld is niet verloren, dus mocht men tijdens de voorbije zomer een pak eretekens uitreiken.  Evenwel konden niet alle gehuldigden aanwezig zijn tijdens deze verlofperiode.  Voorzitter Rudi Jacques had alvast een veertigtal eretekens klaar liggen voor zijn muzikanten.  En hij was zelf ook nog eens tevreden dat hij bij het Woumens korps, in tegenstelling tot andere fanfares en harmoniën in de streek, wel nog op zoveel trouwe muzikanten mag blijven rekenen.
(meer…)

De gouden kooi van de Woumense Chiro

16 september 22|

De Woumense Chiro mocht onlangs een feestje bouwen. En dat gebeurde met de uitgebreide Chirofamilie gevormd door zowel de huidige ploeg als de ex-leden. En daar hadden ze een goede reden voor want deze zomer betaalden ze de laatste aflossing van de lening waarmee ze rond de eeuwwisseling hun eigen heem “De Boomgaard” konden bouwen. Maar ondanks het feit dat ze voortaan hun eigen schuldenvrij heem hebben, hangen er toch boven hun lokaal donkere wolken. Reden is dat het Diksmuids stadsbestuur de nabijgelegen oude jongensschool heeft verkocht aan een projectontwikkelaar. Zonder enig overleg, zo luidt het bij de jeugdbeweging. Hierdoor dreigen ze wegens gebrek aan voldoende ruimte geen pleinspelen meer te kunnen organiseren. Of hoe hun schuldenvrij heem zo een spreekwoordelijke gouden kooi dreigt te worden.

(meer…)

Ga naar de bovenkant