De Diksmuidse politici lijken de weg naar de rechtbank gevonden te hebben.  Nadat eerder de verenigde Diksmuidse oppositie het Diksmuids schepencollege liet verschijnen voor de Raad van State en straks ook hetzelfde rechtscollege laat oordelen over de toekomst van Diksmuides burgemeester, dreigt nu ook Claude Vindevogel, voorzitter van meerderheidspartij Idee Diksmuide, om op zijn beurt de oppositieraadsleden Eric De Keyser (SP.a-open) en Koen Bultinck (N-VA) te laten straffen door de rechters.  Of het zover komt is uiteraard nog de vraag, maar beide raadsleden hebben alvast geen gevolg gegeven aan de ingebrekestelling van de advocaat van Vindevogel.  Zijn raadsman had beide gemeenteraadsleden, die hij beticht van laster en eerroof jegens de Idee-voorzitter, gevraagd tijdens de voorbije gemeenteraad eerdere uitspraken recht te zetten.  Noch Eric De Keyser, noch Koen Bultinck, gaven gevolg aan dit verzoek, voor hen kan het immers niet dat men raadsleden met aangetekende brieven het zwijgen oplegt.  Ze maken zich dan ook ernstig zorgen om de democratie in Diksmuide als raadsleden afgedreigd worden met rechtszaken.  Verder wacht Diksmuide ook nog altijd op het verdict van de Raad van State in het dossier rond de benoeming van burgemeester Lies Laridon (CD&V).

In de ingebrekestelling, die de advocaat per aangetekende brief bezorgde aan beide raadsleden op de dag van de gemeenteraad, worden Eric De Keyser en Koen Bultinck ervan beticht de naam van Claude Vindevogel door het slijk te hebben gehaald terwijl namen van personen niet genoemd mogen worden tijdens openbare zittingen.  Aanleiding was het bestek om een detailhandelsvisie op te maken en te installeren via een particulier centrummanagement.  Een manier om de benoeming van Claude Vindevogel als centrummanager uit te voeren, volgens het voorakkoord dat werd gesloten voor de gemeenteraadsverkiezingen tussen CD&V, Idee Diksmuide én SP.a-open, zo luidde het tijdens de gemeenteraad van september.  Volgens zijn advocaat kon Claude Vindevogel zich niet verdedigen tegen wat hij omschrijft als een verzonnen verhaaltje.  In ondermeer onze rubriek Manehoekje gaf Claude Vindevogel op www.eDiksmuide.be achteraf wel zelf zijn eigen visie op de tussenkomsten van beide raadsleden.
Nog volgens het schrijven van de raadsman van Claude Vindevogel heeft de Idee-voorzitter hierdoor morele schade geleden.  Beide raadsleden werden dan ook verzocht deze, als lasterlijk omschreven, handelingen te stoppen en hun eerdere uitspraken tijdens de zitting van oktober recht te zetten.  Sowieso kreeg de advocaat al groen licht van Claude Vindevogel om klacht in te dienen tegen Eric De Keyser en Koen Bultinck om hen te laten straffen.
Maar aan het verzoek van de advocaat werd dus geen gevolg gegeven zodat het nu de vraag is of ook dit dossier zal verhuizen van het stadhuis naar de rechtbank.  Wel werd tijdens de jongste zitting de naam van de Idee-voorzitter niet meer vernoemd.  Raadslid Eric De Keyser laat alvast weten er zijn slaap niet te zullen voor laten.  Koen Bultinck stelde verder  in een reactie dat N-VA nog steeds voorstander is van een voorstudie voor het centrummanagement en de benoeming van een centrummanager.  Evenwel mag dit niet leiden tot politieke zelfbediening door de huidige meerderheid.  Overigens hangt er voor Koen Bultinck nog een bijkomende klacht boven zijn hoofd omdat hij tijdens de zitting van september het voorakkoord waarin de naam van Claude Vindevogel in het kader van de benoeming van de centrummanager opduikt, had laten projecteren in de raadzaal.  Door de raadsman van Vindevogel wordt dit omschreven als een gebruik door Bultinck van een onrechtmatig verkregen document.  Maar het N-VA-raadslid wijst er fijntjes op dat dit document reeds deel uitmaakt van dat andere rechtsdossier tegen de benoeming van de schepenen en de burgemeester.  Op onze vraag of er, gezien de raadsleden geen gevolg gaven aan de ingebrekestelling, nu ook een rechtszaak zou volgen tegen hen, wenste Idee-voorzitter Claude Vindevogel vooralsnog niet te reageren.
Geven we nog mee dat tijdens de gemeenteraad het bestek voor het centrummanagement toch werd goedgekeurd door CD&V en Idee Diksmuide.  N-VA, SP.a-open en Vlaams Belang stemden tegen waarbij raadslid Johan Desender voor laatst genoemde partij vroeg een politiek onafhankelijk persoon te benoemen als centrummanager.  Of hiermee overigens dit dossier van start kan gaan is ook nog de vraag want N-VA-raadslid Koen Bultinck had tijdens de zitting van september ook al laten optekenen dat Diksmuide de procedure niet correct had gevolgd.  Een klacht tegen deze gemeenteraadsbeslissing ligt dan ook in de lijn der verwachtingen.

En intussen is het ook nog steeds wachten op dat tweede rechtsdossier, dat van de benoeming van de Diksmuidse burgemeester Lies Laridon.  Waar eerder een uitspraak was verwacht in de loop van de maand september, is het nu nog steeds wachten op het verslag van de auditeur bij de Raad van State.  Daaruit zal moeten blijken of zijn verslag in de lijn zal liggen van de uitspraak van de Raad van State die eerder de Diksmuidse schepenen vrij sprak. (DLD)