Diksmuide zal nog wat langer moeten wachten op zijn centrummanager.  Diksmuide had hiervoor graag een procedure opgestart waarbij een externe firma niet alleen een detailhandelsvisie zou uitwerken voor Diksmuide maar hieraan ook het hieruit voortvloeiend centrummanagement zou koppelen.  Dat bleek maandagavond op de gemeenteraad. N-VA kon zich wel vinden in de aanstelling van een nieuwe centrummanager maar… Volgens haar raadslid Koen Bultinck wil Diksmuide via een extern studiebureau de vroegere Diksmuidse centrummanager terug binnen loodsen als een derde schaduwschepen waardoor de verhouding tussen CD&V en Idee Diksmuide evenwichtiger wordt.  En dat kan dan weer niet voor N-VA.  De kostprijs van deze operatie bedraagt 179.000 euro, voor schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) een peulschil van 40.000 euro per jaar als men weet dat hiermee Diksmuides handelsapparaat opnieuw kan aangezwengeld worden.  Maar raadslid Koen Bultinck had nog meer bedenkingen die uiteindelijk de centrummanager naar de wachtkamer zouden leiden.

Zo wees Koen Bultinck er ook nog op dat bij het uitschrijven van dit bestek, Diksmuide voorafgaandelijke vormfouten had gemaakt.  Daarnaast vroeg hij zich ook nog af of alle inschrijvingen gelijkwaardig zouden behandeld worden, de verborgen agenda van het stadsbestuur kennende.  Volgens het oppositieraadslid was de aanstelling van de vorige centrummanager als nieuwe immers reeds voorzien in de intentieverklaring van februari 2018 die ondertekend werd door CD&V, Idee Diksmuide en SP.a-open.  En tijdens de bespreking trok Els Leenknecht, fractieleidster van Idee Diksmuide, plots aan de noodrem.  Ze wou nieuw overleg binnen haar fractie waardoor het punt werd verdaagd naar een volgende zitting.  Hierdoor moet Diksmuides centrummanager noodgedwongen terug naar de wachtkamer.

En ook bij de aanstelling van een tweede directeur voor de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier had de oppositie zijn vragen.  Ze vond, bij monde van raadslid Eric De Keyser (SP.a-open), dat twee directeurs voor amper 280 leerlingen van het goeie teveel is.  Daarenboven wijzen leerlingenaantallen in de kleuterklassen erop dat de toekomst ook al niet zo rooskleurig is voor Klavertje Vier, temeer straks ook nieuwe verkavelingen niet meer mogelijk zullen zijn in de dorpen.  Eric De Keyser vroeg dan ook in plaats van een bijkomende directeur een reorganisatie van het basisonderwijs in de dorpen.  Zo vraagt hij zich af of het echt noodzakelijk is om in Esen en Beerst twee scholen te hebben.  Maar voor onderwijsschepen Marc De Keyrel (CD&V) heeft Diksmuides gemeentelijke basisschool wel degelijk een toekomst.  Daarenboven keurde de hogere overheid niet alleen de aanstelling van de tweede directeur goed, ook de Keiemse school  zelf kreeg groen licht waarmee ook het bezwaar van de subsidiefraude rond de Keiemse school ook al naar prullenmand werd verwezen.  Het doemdenken van SP.a-open voor Klavertje Vier is voor hem dan ook nergens op gebaseerd.

Zorgden de punten van de centrummanager en de directeur voor Klavertje Vier voor heftige discussies, toch was het te betreuren dat de raadsleden zich maandagavond bij deze en ook andere tussenkomsten voortdurend bezondigden aan persoonlijke wederzijdse aanvallen.  Het inhoudelijke dat zou moeten primeren in een raadzaal, werd bedolven onder persoonlijke verwijten.  Het publiek in de raadzaal verdiende meer dan deze muppetshow, een omschrijving die ook al mocht genoteerd worden tijdens de zitting. Kunnen de Diksmuidse raadsleden de gemeenteraadszitting opnieuw naar een aanvaardbaar niveau tillen? (DLD)