Woensdagavond keken de Kaaskerkse ondernemers tijdens een informatieavond van Unizo in autobedrijf Lagrou vol ongeloof en onbegrip naar de wijze waarop men bij de tweede fase van de omleidingsweg de Kaaskerkestraat zal afsluiten.  Onbegrip omdat de plannenmakers van half oktober tot eind juni Kaaskerke gedurende bijna 9 maanden willen afsluiten voor de aanleg van een rond punt en ongeloof omdat de plaatselijke overheid de voorstellen van deze plannenmakers blindelings volgde en geen alternatief kon uit de brand slepen waarbij wel rekening werd gehouden met Kaaskerke.  Daarenboven bleek dat de gevolgen van deze verkeersingreep weleens veel verder zouden kunnen gaan dan Kaaskerke.  De contactpersoon van het bureau die de bouwheer, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vertegenwoordigde, nam nota van de opmerkingen en grieven.  Maar of hiermee ook daadwerkelijk rekening zal worden gehouden, daarover was woensdagavond twijfel.  Voor menig aanwezige was het immers duidelijk dat de beslissing al gevallen was : Kaaskerke gaat voor bijna negen maanden op slot

Nagenoeg alle Kaaskerkse ondernemers van de industriezone kwamen naar deze info-avond.  Ze hadden een pak vragen bij de werken en de verkeersafwikkeling.  Zo stuitte de lange duur van de werken op veel onbegrip, temeer dit gepaard gaat met een volledige afsluiting.  Een onderliggende laag van turf zou aan de oorzaak liggen, een argument dat evenwel door een aanwezige Kaaskerkse aannemer van openbare werken van tafel werd geveegd, een duurtijd van 2 maanden was voor hem realistischer geweest.  Ander groot struikelblok lijkt het uitzonderlijk vervoer te zijn waarvan constructiebedrijf Vandezande regelmatig gebruik maakt.  Dergelijk vervoer moet verplicht over vastgelegde wegen gaan.  En voor het bedrijf Vandezande is er met het afsluiten van de Kaaskerkestraat geen enkel alternatief meer.  Ook hierover zal AWV zich nog de komende weken moeten buigen.
Verder waren er ook nog vragen over de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten als de brandweer en de ambulance en MUG-diensten.  Waar normaliter de interventies van MUG-diensten in Diksmuide  vanuit Veurne komen, zal Diksmuide wellicht tijdens de werken vanuit een ander ziekenhuis bediend worden.  Kaaskerke zelf zal dan weer wellicht wat langer op de hulpdiensten moeten wachten indien tijdens de werken zowel brandweer als ambulancediensten uit zeg maar Veurne moeten komen, dan wel het Diksmuids korps de wegomlegging via Lettenburg moet volgen.   Maar volgens de woensdag aanwezige burgemeester Lies Laridon is hiermee wel degelijk rekening gehouden, al werden hierover geen verdere details vrij gegeven.

En dan is er nog de wegomlegging waarover eDiksmuide reeds eerder berichtte.  Er waren alvast vragen rond de bruikbaarheid van de landelijke wegen tijdens de wintermaanden.  En wat als een vrachtwagen die verkeerdelijk toch de wegomlegging voor het plaatselijk verkeer neemt en vast komt te zitten aan de spoorwegbrug.  Er wordt wel onderzocht of opnieuw een afgesloten weg tussen Oudekapelle en de Kapellestraat, die eerder ook al werd gebruikt tijdens de eerste fase van de aanleg van de ring, opnieuw kan opengesteld worden.  Dat zou alvast het rustieke Sint-Jacobskapelle ontlasten.  Daarnaast is er ook nog geen duidelijkheid hoe Diksmuide als fietsstad de werking van de fietsknooppunten zal aanpassen op deze smalle wegen.  Normaliter kunnen fietsers deze immers in beide richtingen nemen.  Mogelijks worden deze aangepast al bleek er recent, bij de werken in de Rellemstraat tussen Sint-Jacobskapelle en Oudekapelle die ook nu deel uitmaakt van de Kaaskerkse wegomlegging, geen wegomlegging voorzien voor de fietsers die gebruik maken van het netwerk van fietsknooppunten.  Daar bleven de fietsers alvast in de kou staan.  Ter hoogte van de werken zelf in de Kaaskerkestraat zou men wel, met de fiets aan de hand, kunnen passeren.
Dat tenslotte ook de vrachtwagens van en naar de Kaaskerkse industriezone verplicht via de oprit van de E40 in Nieuwpoort en de afrit in Middelkerke de werken moeten passeren betekent voor menig Kaaskerks bedrijf ook een meerkost op zowel het vlak van personeelskost als voor het extra verbruik van de ook nog eens dure brandstof.  Dat er voor ieder bedrijf, klein of groot, de krantenwinkel of het grootwarenhuis, een eenmalige subsidie is voorzien van 2.000 euro, is dan ook wellicht een heel klein doekje voor het bloeden dat negen maanden zal duren.  Het worden dan ook straks moeilijke maanden voor de Kaaskerkse bedrijven.

De proloog van de werken is voorzien eind augustus.  Dan wordt een collector ter hoogte van de GO-school geplaatst.  Het plaatselijk verkeer wordt dan nog met verkeerslichten gestuurd, het zwaar verkeer moet dan reeds via de E40.  Vanaf half oktober gaat Kaaskerke dan, als de werken lopen als gepland, voor bijna negen maanden op slot.  Tenzij er uiteraard alsnog wordt bijgestuurd.  Dat zal dan moeten blijken op 2 juni.  Dan is er hierrond nog een vrij toegankelijke informatieavond van het stadsbestuur op provinciedomein Ijzerboomgaard.  Wel moet er vooraf ingeschreven worden. Hiervoor klik hier. (DLD)