De kogel lijkt door de kerk : bij de werken voor de tweede fase van de zuidwestelijke omleidingsweg zal voor de aanleg van het rond punt en de aansluiting met de Kaaskerkestraat laatstgenoemde gewestweg na de zomer gedurende meerdere maanden volledig afgesloten worden.  Er worden wegomleggingen voorzien.  Middenstandsorganisatie Unizo organiseert hierrond alvast woensdagavond 18 mei een informatieavond in de toonzaal van garage Lagrou op de Kaaskerkse industriezone.  Daarop worden alle getroffen Kaaskerkse ondernemers uitgenodigd.  Een afgevaardigde van het Agentschap Wegen en Verkeer zal er duiding geven bij de komende verkeersafwikkeling terwijl ook Unizo-West-Vlaanderen een vertegenwoordiger stuurt om eventuele vragen te beantwoorden.  Op donderdag 2 juni volgt dan nog een informatieavond voor alle Kaaskerkenaars.  Deze gaat door op provinciedomein IJzerboomgaard.  Hiervoor moet wel vooraf ingeschreven worden.

Bij de afsluiting van de Kaaskerkestraat zal het zwaar verkeer omgeleid worden via de autosnelweg E 40.  Het plaatselijk verkeer krijgt een lokale omleiding.  Komend van Diksmuide zal men via de IJzerdijk en de Dodengangstraat naar Lettenburg kunnen waar men opnieuw op de gewestweg komt.  Het gedeelte tussen de Hoge Brug en het Delva-warenhuis behoudt zijn dubbele rijrichting.  Hiermee wordt vermeden dat Diksmuidse bezoekers van Delva niet de hele omleiding moeten volgen om terug naar Diksmuide te gaan.  De IJzerdijk tussen Delva en de Dodengang krijgt wel tijdelijk éénrichtingsverkeer.  De Dodengangstraat zal dan weer wel via beide rijrichtingen kunnen gebruikt worden.  Hiermee wordt vermeden dat de mestverwerkingsinstallatie in deze straat quasi onbereikbaar zou worden.

Voor het verkeer, komende van Pervijze, is er een wegomlegging voorzien via Oudekapelle.  Vandaar gaat het via de landelijke wegen als de Oude Zeedijk en de Rellemstraat, die eveneens een éénrichtingsstraat worden, richting Sint-Jacobskapelle.  Via de Kapellestraat en de nieuwe Marie Declerckstraat komt men op de IJzerdijk bij de taluds van de momenteel in aanbouw zijnde brug van de omleidingsweg.  Vandaar gaat het dan richting Hoge Brug.

Op deze bijeenkomsten zullen wellicht ook nog enkele nog onbeantwoorde vragen aan bod komen.   Zo is er de vraag waarom er moest gekozen worden voor een volledige afsluiting van de Kaaskerkestraat en een gedeeltelijke afsluiting met verkeerslichten geen alternatief was.  Daarnaast is het evenmin duidelijk wat er is voorzien voor de afwikkeling van het drukke fietsverkeer in deze omgeving.  Moeten ook zij het éénrichtingsverkeer volgen en wat met de fietsknooppunten.  En tenslotte, de exacte timing van de werken en wat met de winkels en bedrijven in Kaaskerke : hoe blijven zij bereikbaar en komen er compensaties voor het omzetverlies dat ze door deze langdurige werken zullen lijden.

Wie zich wenst in te schrijven voor de informatieavond op 2 juni kan dit via deze link.  (DLD)