Ondanks de plannen voor de bouw van een nieuw centraal kantoor aan de Woumenweg voor politiezone Polder, lijkt de toekomst van deze zone toch onzeker.  Dat stelde raadslid Kurt Vanlerberghe op de jongste zitting van de politieraad.  Door de hertekening van de West-Vlaamse gerechtelijke kantons worden de verschillende gemeenten van de zone nu immers bediend door drie verschillende rechtbanken wat zorgt voor praktische problemen.  Een oplossing die op tafel ligt is dat politiezone Polder beter wordt opgesplitst en de verschillende gemeenten worden toegewezen aan politiezones die vallen onder de rechtbanken van Brugge, Ieper en Veurne.  Bepaalde magistraten zien liever de oude situatie terugkeren waarbij de vier zonegemeenten opnieuw naar de Veurnse rechtbank gaan.  Met een motie wil Kurt Vanlerberghe het signaal geven dat zone Polder voor deze laatste piste kiest.  Dat zou immers ook de toekomst van zone Polder garanderen.

De opsplitsing van het vroeger gerechtelijk kanton Diksmuide heeft er in praktijk voor gezorgd dat men bijvoorbeeld voor verkeersdelicten, die zich voordoen in Kortemark of Koekelare berecht wordt voor de politierechtbank te Brugge, voor delicten in Houthulst is dat voor de politierechtbank te Ieper, Diksmuidelingen moeten dan weer naar Veurne.  Niet alleen de betrokkenen van de vier gemeenten van zone Polder moeten hierdoor naar verschillende rechtbanken, ook de opgeroepen politieinspecteurs moeten, al naar gelang de plaats van het ongeval, telkens naar Veurne, Ieper of Brugge.
Zijn bepaalde magistraten, die zich hiervoor steunen op resultaten van een studie, veeleer voorstander om de gemeenten Kortemark, Koekelare en Houthulst opnieuw toe te wijzen aan de rechtbank van Verune, andere pleitbezorgers zien liever een opsplitsing van politiezone Polder.  De gemeenten Kortemark en Koekelare zouden daarbij gevoegd worden bij een zone die valt onder de rechtbank van Brugge, Houthulst zou dan weer bij een politiezone komen die berecht wordt in Ieper.  Diksmuide zou dan als laatste gemeente gevoegd worden bij een zone die valt onder de rechtbank van Veurne.

Omdat deze laatste denkpiste het einde zou betekenen voor politiezone Polder vroeg raadslid Kurt Vanlerberghe dat er een sterk signaal zou komen vanuit de zone opdat er zou gestreefd worden om de gemeenten Koekelare, Kortemark en Houthulst opnieuw te laten berechten door de rechtbanken van Veurne.  Daarvoor stelde hij vorige week een motie voor met verzoek deze over te maken aan de gerechtelijke directiecomités van West-Vlaanderen en de minister van justitie.

Voorzitter van de politieraad van zone Polder, Diksmuids burgemeester Lies Laridon, kadert het voortbestaan van haar zone binnen de toekomst van de Veurnse rechtbank.  Ze hield  vorige week dan ook nog even de boot af voor de voorgestelde motie.  Er wordt immers rond de toekomst van de Veurnse rechtbank ook overleg gepleegd binnen het Westhoekoverleg waarin de Westhoekburgemeesters vertegenwoordigd zijn.  Daarnaast stelde ze ook voor dat er hierrond eerst overleg komt met de verschillende gemeenten van de zone.  Bedoeling zou zijn om bij een volgende bijeenkomst van poltiezone Polder de motie opnieuw op tafel te leggen. (DLD)